Sprawozdanie z 4. Międzynarodowego Sympozjum - ISOPP

Stanisław Krzywicki


Sewilla, Hiszpania, 28 lutego - 3 marca 2002 roku
W dniach 28 lutego - 3 marca 2002 roku w przepięknej i bardzo ciepłej Sewilli, stolicy Andaluzji, odbyło się 4. Międzynarodowe Sympozjum ISOPP. Od 1995 r. cyklicznie pod egidą tej organizacji mają miejsce spotkania i dyskusje okulistów klinicystów i naukowców farmakologów reprezentujących ośrodki zajmujące się kliniczną oceną nowo wprowadzanych leków i producentów leków stosowanych w okulistyce.
W pierwszym spotkaniu wzięło udział niespełna 200 uczestników, w ostatnim zaś - 4. spotkaniu już ponad 800 z 30 krajów.
Odpowiedzialnymi za organizację ostatniego sympozjum byli Ron Neumann i Sara Krupsky. Obrady, które trwały trzy dni i obejmowały łącznie 44 sesje naukowe, poświęcone były najbardziej aktualnym i interesującym w ostatnich latach zagadnieniom leczenia w okulistyce.
Wystąpienia koncentrowały się nie tylko na medycznych rezultatach leczenia, lecz obejmowały również aspekty etyczne i ekonomiczne (dla pacjenta) stosowanego leczenia. W wielu referatach podkreślano wpływ uwarunkowań genetycznych na efekt rozwoju schorzenia w narządzie wzroku. Znacząca była też liczba wystąpień, w których koncentrowano się na ubocznych skutkach stosowanego leczenia.
W sesjach poświęconych problemom zapaleń najważniejsze wystąpienia dotyczyły problemów związanych ze stosowaniem w leczeniu - ogólnie i miejscowo - leków o działaniu immunosupresyjnym - Vogel (USA), O'Brien (USA), Pavesio (Wielka Brytania), Mc Cluskey (Australia).
Szczególnie dokładnie przedstawione zostały wyniki użycia miejscowego sterydów i preparatów antywirusowych w postaci implantów mocowanych wewnątrzszklistkowo i długoterminowe efekty ich stosowania - Butuner (USA), Pavesio (Wielka Brytania), Einmahl (Szwajcaria).
Tego rodzaju leczenie ma bardzo dobre efekty i cechuje je brak objawów ubocznych. Może ono w najbliższych latach stać się najbardziej powszechne w leczeniu nawrotowych zapaleń błony naczyniowej o ciężkim przebiegu, zwłaszcza że w końcową fazę oceny klinicznej terapii zaangażowała się Agencja FDA, odpowiedzialna za rejestrację leku w USA.
Innym omawianym w wielu wystąpieniach preparatem była levofloxacina, antybiotyk z grupy fluorochinolonów (O'Brien - USA). Większości leków z tej grupy, głównie ofloxacynie, stawiane są zarzuty niedostatecznego przenikania do wnętrza gałki i niekorzystnego wpływu na stan komórek rogówki. W trakcie dłuższej zaś monoterapii ofloxacyną owrzodzeń rogówki dochodzić ma do zwiększonej liczby perforacji (Kulus - Niemcy).
Levofloxacyna ma być lekiem niepowodującym tego typu powikłań, choć w niektórych wystąpieniach podkreślano również osiągnięcie korzystnych wyników podczas stosowania innych niż ofloxacyna fluorochinolonów (Alio - Hiszpania).

Część wystąpień poświęconych leczeniu chorób siatkówki dotyczyła wpływu mikroelementów otrzymywanych wraz z pokarmem na szybkość rozwoju niektórych patologii tylnego odcinka gałki ocznej, w tym zwyrodnień plamkowych, i sposobom zapobiegania tym chorobom.
W sesjach dotyczących zagadnień neuroprotekcji w jaskrze wiele miejsca poświęcano czynnikom genetycznym (Erwin, Stewart, Sarfarazi - USA i Garchon - Francja), odpływowi i przepływowi cieczy wodnistej oraz wysokości ciśnienia wewnątrzgałkowego i wpływowi tych parametrów na wyniki czynnościowe terapii zachowawczej jaskry. Podkreślano rolę endotheliny w procesie neuroprotekcji w jaskrze (Prasanna - USA).
Jedna sesja poświęcona była wpływowi antymetabolitów na zwalczanie zmian o charakterze nowotworów w przednim odcinku gałki ocznej (w imieniu prof. Frucht-Pery'ego pracę prezentował Pe'er).
Referaty przedstawiali wyłącznie zaproszeni prelegenci, ale dużą część obrad wypełniło staranne omówienie prac przyjętych do prezentacji jako postery. Ożywiona dyskusja nad większością posterów kontrastowała z podobnymi sesjami na innych spotkaniach międzynarodowych.
Udział okulistów z Polski nie był wielki, organizatorzy przyjęli do przedstawienia 4 prace z Łodzi i Warszawy. Niefortunnie jednak tylko autor sprawozdania miał okazję przedstawić doniesienia z Oddziału Okulistyki Szpitala Dziecięcego w Warszawie na temat wyników stosowania miejscowego antybiotyków u dzieci, miejscowego leczenia zapaleń błony naczyniowej i zmian przerostowych spojówki gałkowej z zastosowaniem Mitomycyny C.
Wydaje się, że taki sposób organizacji tego sympozjum i podobnych zwiększa szybkość bezpośredniej wymiany informacji i obserwacji dokonań poszczególnych klinicystów (ośrodków), co powinno owocować szybszym postępem w okulistyce.

Praca wpłynęła do Redakcji 22.04.2002 r. (93).

Adres do korespondencji (Reprint requests to):
   dr n. med. Stanisław Krzywicki
   Oddział Okulistyczny SZZOZ
   im. prof. dr. Jana Bogdanowicza
   ul. Niekłańska 4/24
   03-924 Warszawa
   e-mail: panstas@poczta.onet.pl

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI