Sprawozdanie z XXXI Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Okulistyki Dziecięcej (European Paediatric Ophthalmological Society, EPOS)

Marek E. Prost, Małgorzata Latek-Najder


W dniach 3–5 listopada 2005 r. w Warszawie odbył się Zjazd Europejskiego Towarzystwa Okulistyki Dziecięcej, doroczne spotkanie European Paediatric Ophthalmological Society (EPOS).
Zjazd tej rangi po raz pierwszy odbył się w Polsce. Gospodarzem i organizatorem była Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie oraz Sekcja Okulistyki Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. Marek Prost. Komitet Honorowy zjazdu stanowili: Lech Kaczyński – Prezydent m.st. Warszawy, prof. dr Leszek Pączek – Rektor Akademii Medycznej w Warszawie, oraz prof. Jerzy Szaflik – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Obrady miały miejsce w hotelu Radisson SAS przy ul. Grzybowskiej w Warszawie. Oficjalnym językiem był angielski. Głównymi sponsorami zjazdu były firmy: Alcon Polska oraz Bausch & Lomb Polska.
Na spotkanie przybyli delegaci z 34 krajów, razem ponad 200 osób; większość stanowili znakomici specjaliści okulistyki dziecięcej, uznani na całym świecie. Tematem zjazdu były postępy w leczeniu chirurgicznym chorób narządu wzroku u dzieci. Spotkanie obejmowało siedem sesji naukowych, w czasie których wygłoszono 33 referaty i 6 wykładów oraz przedstawiono 50 plakatów. Okuliści polscy stanowili największą grupę narodowościową i przedstawili w sumie 18 prac.
W czwartek 3 listopada, w godzinach wieczornych, na Zam­ku Królewskim w Warszawie przewodnicząca EPOS Birgit Lorenz i gospodarz spotkania prof. Marek Prost poprowadzili ceremonię otwarcia zjazdu. Następnie zaproszeni goście w Sali Senatorskiej Zamku wysłuchali wykonań koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina oraz Ignacego Paderewskiego. W dalszej części wieczoru odbyło się spotkanie towarzyskie w stylowej restauracji Gessler na Rynku Starego Miasta.
Oficjalne obrady rozpoczęły się 4 listopada. W tym dniu odbyły się sesje naukowe poświęcone chirurgii zaćmy, doborowi soczewek wewnątrzgałkowych wszczepianych u dzieci oraz retinopatii wcześniaków. Wymienione bloki tematyczne zawsze rozpoczynał wykład zaproszonego okulisty.
Sesje poświęcone chirurgii zaćmy odbyły się w godzinach przedpołudniowych, ich wykładowcami byli: dr Abahay Vasavada (Indie), dr Rupal Trivedi (USA) oraz prof. Marek Prost. Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, czego wyrazem była ożywiona dyskusja pod koniec każdej sesji. Referenci szczegółowo omawiali odmienny charakter i specyfikę technik chirurgicznych stosowanych w leczeniu zaćmy dziecięcej. Szczególną uwagę poświęcono metodom obliczania właściwej mocy soczewek wewnątrzgałkowych, metodom operacyjnym i wynikom leczenia wrodzonych przemieszczeń soczewek oraz omówieniu właściwości, którymi powinna charakteryzować się taka soczewka w odróżnieniu od soczewek wszczepianych u dorosłych.
Każdej sesji naukowej towarzyszyła część plakatowa, w której przedstawiano związane tematycznie plakaty.
Po lunchu odbyła się sesja poświęcona retinopatii wcześniaków, dotycząca przede wszystkim problemów leczenia i diagnostyki tego schorzenia. Główny wykład wygłosiła dr Claudia Jandeck (Niemcy), ponadto szczególnie wyróżniał się referat dr. Przemka Kwinty z Krakowa, dotyczący korelacji między poziomem VEGF w surowicy krwi a ryzykiem rozwoju retinopatii. Sesja plakatowa poświęcona temu schorzeniu zakończyła część naukową pierwszego dnia zjazdu.
Wieczorem wszyscy uczestnicy zjazdu spotkali się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Fundacja Janiny i Zbigniewa Carroll-Porczyńskich) w Warszawie. W trakcie uroczystej kolacji mieli również możliwość podziwiania pokaźnego zbioru zgromadzonych w muzeum dzieł wielkich malarzy. Uroczystą kolację w tak pięknej oprawie uświetnił pokaz tańca towarzyskiego. W trakcie spotkania przewodnicząca EPOS prof. Birgit Lorenz złożyła uroczyste podziękowanie gospodarzom zjazdu za bardzo udaną organizację kongresu i wyjątkową gościnność.

 

W drugim dniu zjazdu dr Ken Nischal (Wielka Brytania) otworzył czwartą sesję naukową wykładem dotyczącym przeszczepów rogówki u dzieci, który wzbudził bardzo gorącą dyskusję i wiele pytań wśród słuchaczy ze względu na problemy techniczne takich operacji oraz trudności w utrzymaniu przejrzystości przeszczepionej rogówki w tej grupie wiekowej. Autor zwrócił uwagę na poszczególne techniki operacyjne oraz na właściwą opiekę pooperacyjną, która ma ogromne, jeśli nie największe, znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w tego typu zabiegach.
W kolejnych referatach przedstawiono osiągnięcia chirurgii refrakcyjnej w leczeniu różnowzroczności i niedowidzenia u pacjentów krótkowzrocznych (doc. Rudolf Autrata, Czechy), omówiono zabiegi przeszczepiania komórek macierzystych rąbkowych w przypadkach oparzeń narządu wzroku (dr Dorota Tarnawska, Katowice) oraz skuteczność keratektomii fototerapeutycznej u dzieci (doc. Rudolf Autrata, Czechy).
Następna sesja dotyczyła chirurgii jaskry. Na szczególną uwagę zasługuje wykład prof. Penga Khaw z Moorfields Eye Hospital w Londynie, który w bardzo interesujący sposób podzielił się ze wszystkimi 50-letnim doświadczeniem swojego ośrodka w leczeniu jaskry dziecięcej. Omówił rozmaite współczesne metody rozpoznawania jaskry oraz bardzo dokładnie przedstawił udoskonalone techniki operacyjne goniotomii, trabekulektomii, operacji z użyciem zastawek oraz antymetabolitów. Swoje wystąpienie zilustrował bogatym materiałem filmowym. Po wysłuchaniu wykładu uczestnicy sesji zadawali pytania referentowi, spotkanie zakończyło się bardzo ożywioną dyskusją.
Następnie przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego jaskry w oku bezsoczewkowym (dr Tulin Berk, Turcja) oraz ocenę skuteczności leczenia jaskry dziecięcej metodą trabekulektomii (dr Elżbieta Samochowiec-Donocik, Katowice). Na koniec tej części tematycznej dr Sandra Guimaraes (Portugalia) wyczerpująco omówiła dostępne pomoce optyczne dla dzieci niedowidzących z jaskrą wrodzoną i zaćmą dziecięcą.
Po tak wielu emocjach naukowych zebrani goście udali się na obiad. Po nim mieli okazję zapoznać się z kolejnym zestawem plakatów dotyczących poszczególnych sesji.
Popołudniowe sesje tego dnia zjazdu dotyczyły kolejno: genetyki, nowotworów narządu wzroku oraz innych technik operacyjnych stosowanych w okulistyce dziecięcej, takich jak: witrektomia, dacryocystorhinostomia oraz skleroplastyka.
W tej części wysłuchaliśmy między innymi referatów polskich autorów, dotyczących postępowania w przypadkach siatkówczaka (dr Anna Piwowarczyk, Kraków) oraz trudności diagnostycznych nowotworów złośliwych narządu wzroku u dzieci (dr Wojciech Hautz, Warszawa).
Należy również wspomnieć o bardzo uroczystej ceremonii wręczenia nagrody za całokształt kariery naukowej. W pełni zasłużoną laureatką była prof. Mette Warburg z Danii. Mowę laudacyjną wygłosił dr Albert Francescetti z Genewy.
Zjazd należał do bardzo udanych i interesujących, co można było usłyszeć wielokrotnie w kuluarach obrad od wielu uczestników. Goście z uznaniem mówili o organizacji zjazdu, w niczym nieodbiegającej od standardów międzynarodowych konferencji, oraz o wysokim poziomie naukowym sesji tematycznych. Wielu uczestników wyraziło nadzieję na ponowny przyjazd do naszego kraju.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI