Sprawozdanie z XIX Konferencji Naukowej Sekcji Strabologicznej PTO

Ewa Wójcik


W dniach 14-15 października 2005 r. w Krakowie odbyła się XIX Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej PTO. Dwudniowe spotkanie zorganizowano w Centrum Japońskim, pięknie położonym nad Wisłą, naprzeciw Wawelu. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 200 okulistów. Gościem honorowym była pani profesor Lea Hyvärinen z Finlandii, która w drugim dniu obrad wygłosiła dwa wykłady na temat trudności oceny widzenia u dzieci z różnego rodzaju upośledzeniami. Tematy referatów zaprezentowanych na Konferencji wskazywały na to, że dużym zainteresowaniem wśród autorów cieszyła się problematyka zeza pionowego, zaburzeń czynności mięśni skośnych oraz zdysocjowanego odchylenia pionowego. Tematy te poruszone zostały w referatach prof. Aliny Bakunowicz-Łazarczyk i dr Beaty Urban (Białystok): „Wyniki leczenia operacyjnego zeza pionowego związanego z nadczynnością mięśnia prostego górnego u dzieci i młodzieży”; dr Olimpii Nowakowskiej i dr hab. med. Anny Broniarczyk-Loby (Łódź): „Wpływ izolowanych zabiegów osłabiających mięsień skośny dolny na poziomy kąt zeza” oraz dr Ewy Wójcik (Kraków): „Zdysocjowane odchylenie pionowe (DVD) - aktualny stan wiedzy”. Wszystkie te wystąpienia cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, czego dowodem były ożywione dyskusje, kontynuowane w kuluarach.


 

W czasie zjazdu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Strabologicznej, w czasie którego dr n. med. Ewa Wójcik wybrana została ponownie na przewodniczącą Sekcji. Do Zarządu weszły dr n. med. Ewa Filipowicz, dr Weneta Stręk oraz dr n. med. Beata Kaczmarek - wszystkie Panie z Oddziału Leczenia Zeza Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie.
Następne spotkanie w grodzie Kraka za rok.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI