Sprawozdanie naukowe z III Forum Okulistycznego oraz III Wystawy Sprzętu, Materiałów i Leków Okulistycznych

Roman Goś


W dniach 5-7.05.2005 r. w pomieszczeniach Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi zorganizowano kolejne, III Forum Okulistyczne. Wzięło w nim udział 650 osób.
Pierwsza sesja naukowa, której przewodniczyła prof. dr hab. med. Ariadna Gierek-Łapińska, poświęcona była postępom w diagnostyce schorzeń narządu wzroku. W 9 referatach, pochodzących w przeważającej większości z kliniki katowickiej, omówiono m.in. zastosowanie elektroretinogramu wieloogniskowego w jaskrze, wykorzystanie perymetrii z CFF w diagnostyce chorych ze zmętnieniem soczewki oraz UBM w schorzeniach przedniego odcinka oka.
Bardzo ciekawa prezentacja dotyczyła możliwości pomiaru odruchu źrenicznego na światło pupilografem POLWRO.
Druga sesja poświęcona była współczesnym możliwościom leczenia zachowawczego w okulistyce. W obszernych referatach przedstawiono możliwości leczenia infekcyjnych chorób oczu (prof. M. Prost), a także okołooperacyjnej profilaktyki zapalenia wnętrza gałki ocznej (dr P. Jurowski). Bardzo interesujący referat poświęcony został leczeniu zaburzeń powierzchni oka (prof. Wanda Romaniuk).
W kolejnej sesji omówiono zagadnienia związane z występowaniem zmian w narządzie wzroku w schorzeniach ogólnoustrojowych. Bardzo szczegółowo przedstawiono diagnostykę i leczenie zmian ocznych w chorobach tarczycy (dr Wierzbowska, prof. A. Stankiewicz) oraz trudności diagnostyczne i lecznicze w pierwotnych i wtórnych guzach gałki ocznej (prof. K. Pecold).
Dwie następne sesje były współorganizowane przez firmy farmaceutyczne. Sesja „Leczenie zachowawcze i chirurgia chorób oczu” obejmowała zagadnienia zastosowania tobramycyny w infekcjach ocznych oraz stabilizatorów błon komórkowych w leczeniu alergii, a także doświadczenia własne związane z zastosowaniem systemu Infiniti w leczeniu operacyjnym zaćmy.
Kolejna sesja – „AMD od diagnostyki do leczenia” – dotyczyła molekularnych i komórkowych podstaw AMD, diagnostyki klinicznej i standardów postępowania w AMD.

 

Dużym zainteresowaniem uczestników Forum cieszyła się dyskusja panelowa z udziałem prof. H. Niżankowskiej, prof. A. Gierek-Łapińskiej, prof. A. Stankiewicza oraz prof. J. Czajkowskiego. Jej temat brzmiał: „Kiedy chorego z jaskrą kierować na leczenie operacyjne?”.
Tradycyjnie już trzeci raz organizowana była sesja poświęcona rzadkim, ciekawym przypadkom klinicznym. Różnorodność poruszonej problematyki sprawiła, że w czasie tej sesji sala wykładowa wypełniona była po brzegi.
Bardzo ciekawym przerywnikiem Forum był „Quiz okulistyczny” przeprowadzony przez dr. Jacka Kańskiego.
W ramach III Forum zorganizowano sesję dla pielęgniarek okulistycznych, w której udział wzięło 70 osób. Profesor M. Gerkowicz wraz ze swoim Zespołem przedstawił standardy postępowania pielęgniarskiego w przychodniach i oddziałach okulistycznych. Po sesji rozwinęła się bardzo żywa i interesująca dyskusja. W jej trakcie podkreślono konieczność szkolenia pielęgniarek oraz potrzebę większej integracji tego środowiska. Tezy te przyjęto jako wnioski końcowe obrad.
 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI