Sprawozdanie z działalności Kliniki

Krzysztof Dzięgielewski


Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” została założona w lipcu 2001 roku przez dr Zofię Nawrocką, dr Małgorzatę Dzięgielewską, dr. Krzysztofa Dzięgielewskiego, dr. Zbigniewa Pikulskiego i prof. Jerzego Nawrockiego. Do końca listopada 2001 roku trwały prace wykończeniowe i wyposażanie budynku kliniki, co umożliwiło wykonanie pierwszych operacji w grudniu. Do chwili obecnej wykonano w klinice blisko 5000 zabiegów.
Klinika była wzorowana na podobnych ośrodkach w Europie i Stanach Zjednoczonych, wykonujących wszystkie procedury okulistyczne w trybie ambulatoryjnym. W roku 2001 nasza klinika była pierwszym i jedynym ośrodkiem wykonującym chirurgię szklistkowo-siatkówkową w ten sposób. Warunkiem powodzenia tego przedsięwzięcia było stworzenie ośrodka, który pod względem zarówno wyposażenia, jak i jakości wykonywanych zabiegów spełniałby najwyższe standardy. Temu celowi podporządkowana jest w dalszym ciągu, pomimo upływu 4 lat, działalność kliniki.
Podstawowym atutem ośrodka jest wyposażenie: na klimatyzowanej w systemie zamkniętym sali operacyjnej znajdują się dwa systemy operacyjne do fakoemulsyfikacji i witrektomii, endolaser, krioaplikator oraz jedyny w Polsce mikroskop z systemem OFFIS, umożliwiającym wykonywanie chirurgii bimanualnej bez endoiluminacji. Operator ma również możliwość operacji w lampie szczelinowej i w systemie BIOM. Wszystkie zabiegi wykonywane są w asyście doświadczonych anestezjologów, a aparat do znieczulania pozwala nam również wykonywać zabiegi w znieczuleniu ogólnym. Wart wymienienia jest również najwyższej jakości system umożliwiający filmowanie wykonywanych zabiegów oraz transmisję obrazu poza salę operacyjną.
Oprócz sali operacyjnej przy klinice działa poradnia przykliniczna. Z inicjatywy kliniki powołano pierwszą w województwie Poradnię Chorób Siatkówki i Ciała Szklistego oraz Poradnię Retinopatii Cukrzycowej. Poradnia wyposażona jest w laser diodowy, laser Neodymowy-Yag, fundus-kamerę, aparat USG oraz OCT Stratus z wersją oprogramowania 4,0. Jest to jedyna poradnia wyposażona w ten sposób, co w połączeniu z oddziałem szpitalnym tworzy ośrodek umożliwiający pełną diagnostykę i leczenie schorzeń siatkówki i ciała szklistego. Do tej pory wykonano w poradni około 8 tysięcy zabiegów laserowych.
Istotne miejsce zajmuje działalność naukowa i szkoleniowa. Wszyscy pracownicy są członkami PTO, DOG, AAO, EVRS, ESCRS. Od samego początku istnienia biorą oni aktywny udział w licznych krajowych i zagranicznych kongresach. W roku 2003 do zespołu kliniki dołączył dr Sławomir Cisiecki, działający aktywnie w Young EVRS Club.
Do dorobku należy zaliczyć 3 prace doktorskie (dwie z nich częściowo oparte na materiale kliniki), 7 publikacji opracowanych przez prof. Nawrockiego, dr. Cisieckiego, lek. Michalewską i lek. Michalewskiego, liczne wystąpienia na zjazdach krajowych i zagranicznych.
 

Filmy prezentowane przez prof. Jerzego Nawrockiego uhonorowano wieloma nagrodami. Na 21. dorocznym Zjeździe American Society of Retinal Specialists w Nowym Jorku w 2003 roku J. Nawrocki, Z. Michalewska, J. Michalewski otrzymali nagrodę Rhett Buckler za film „Vitreous Surgery with the use of Trypan Blue Staining for PVR Retinal Detachment” (ryc. 1); J. Nawrocki, J. Michalewski, Z. Michalewska podczas I Sympozjum Okulistyki Wojskowej we Wrocławiu otrzymali I nagrodę w kategorii Dydaktyka za film „Vitrectomy and trypan blue ILM staining for stage III and IV macular hole”. W roku 2004 J. Nawrocki, Z. Michalewska, J. Michalewski otrzymali pierwszą nagrodę w konkursie filmowym IV Zjazdu European Vitreoretinal Society w Istambule za film „Vitreous surgery without endoillumination for proliferative diabetic retinopathy”.
Podczas II Sympozjum Okulistyki Wojskowej w Krakowie w 2005 roku Z. Michalewska, Z. Nawrocka oraz J. Nawrocki otrzymali I nagrodę w kategorii chirurgii witreoretinalnej za film „Chirurgia ciała szklistego w leczeniu otworów olbrzymich”.
V Kongres EVRS w Oerebro zaowocował drugą nagrodą podczas festiwalu filmowego dla zespołu, w którego skład wchodzili: J. Nawrocki, J. Michalewski, Z. Michalewska, Z. Nawrocka, za film „Clinicodiagnostic correlation of macular disease”.
Na festiwalu filmowym Kongresu Niemieckich Chirurgów Okulistów (DOC) w Norymberdze w 2005 roku J. Nawrocki, Z. Michalewska, J. Michalewski otrzymali pierwszą nagrodę za film „Vitrectomy without endoillumination – own experience”. Podczas dorocznego Zjazdu American Society of Retina Specialists w Montrealu w lipcu 2005 roku J. Nawrocki, Z. Nawrocka, J. Michalewski, Z. Michalewska otrzymali Rhett Buckler Award za film „The use of different illumination/ observation systems for peripheral vitrectomy”.
Klinika zorganizowała również dwa sympozja szklistkowo-siatkówkowe – w 2003 i 2005 roku (ostatnie z nich w dniach 2-3.09.2005 roku zgromadziło około 500 uczestników z Polski i zagranicy). Pracownicy kliniki odwiedzają często kliniki w Europie i Stanach Zjednoczonych, jednocześnie zaś na kilkudniowych szkoleniach gościliśmy kolegów z innych klinik. Nasz ośrodek bierze też udział w badaniach klinicznych nad nowymi lekami i metodami operacyjnymi.
W podsumowaniu czteroletniej działalności należy podkreślić fakt, że dzięki bardzo ciężkiej pracy i zapałowi niewielkiego zespołu Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” wpisała się trwale w obraz polskiej okulistyki i jednocześnie stała się dowodem na to, że również prywatne ośrodki mogą reprezentować wysoki poziom zarówno świadczonych usług, jak i działalności naukowej.

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI