Sprawozdanie z XXVII Symposium Retinologicum

Anna Gotz-Więckowska, Małgorzata Rydlewska-Fojut


W dniach 14-16 kwietnia 2005 roku odbył się w Poznaniu kolejny, już XXVII Sympozjon Retinologiczny. W tegorocznym zjeździe wzięło udział 930 uczestników i 70 VIP-ów (wśród których byli profesorowie i docenci poproszeni o wygłoszenie wykładów). Przybyli liczni goście z zagranicy, między innymi z Austrii, Anglii, Francji, Hiszpanii, Kanady, Łotwy, Niemiec i USA. W dniu otwarcia zjazdu, 14 kwietnia w godzinach popołudniowych odbyły się sesja szkoleniowa i warsztaty sponsorowane przez Novartis, których tematem było zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.
Uroczyste powitanie gości miało miejsce 14 kwietnia w godzinach wieczornych w Teatrze Wielkim. Otwarcia Sympozjonu dokonała przewodnicząca Sekcji Retinologicznej prof. Krystyna Pecold, a wojewoda Andrzej Nowakowski, w zastępstwie prezydenta Poznania pani dyrektor Maria Remiewicz i prorektor ds. nauki Akademii Medycznej profesor Wojciech Dyszkiewicz w miłych słowach zwrócili uwagę na to, jak duże znaczenie ma tradycja urządzania Sympozjonów w naszym mieście. Gości przywitał również przewodniczący Polskiego Towarzystwa Okulistycznego prof. Jerzy Szaflik, wyrażając uznanie dla przewodniczącej Sekcji Retinologicznej i jej zespołu za wielokrotną organizację zjazdów na najwyższym poziomie. W części oficjalnej przedstawiciel okulistów z Unii Europejskiej dr Rolf Grewe wygłosił referat pt.: „Czego oczekują polscy lekarze w Unii Europejskiej”. W części artystycznej zaś odbył się Galowy Wieczór Baletowy. Występy tancerzy zapowiadał dyrektor Teatru Wielkiego Sławomir Pietras. Ceremonię otwarcia zakończyło przyjęcie powitalne sponsorowane przez Novartis.
W dniach 15 i 16 kwietnia w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywały się obrady podzielone na XI Sesji. Towarzyszyły im wystawa plakatów – przedstawiono ich 93 – oraz prezentacja filmów wideo. Temat główny brzmiał: „Najnowsze osiągnięcia w retinologii”. Obradom towarzyszyła wystawa sprzętu i leków zorganizowana na powierzchni 600 m2, w której uczestniczyło 200 wystawców.
Otwarcia Sympozjonu dokonała przewodnicząca Sekcji Retinologicznej prof. Krystyna Pecold.
Pierwsze trzy sesje dotyczyły zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Omawiano między innymi predyspozycje genetyczne do ARMD, dane epidemiologiczne, współczesne poglądy na patogenezę, nowoczesne metody diagnostyczne oraz dietę zalecaną w profilaktyce. Wiele referatów poświęconych było metodom leczenia ARMD, tj. terapii fotodynamicznej, translokacji plamki, przeszczepianiu nabłonka barwnikowego. Sesja IV i V dotyczyły nowoczesnej chirurgii witreoretinalnej. Omawiano m.in. bimanualną chirurgię witreoretinalną w leczeniu trakcyjnego odwarstwienia siatkówki w przebiegu cukrzycy, retinotomię w leczeniu PVR, neurotomię radialną w leczeniu pacjentów z zakrzepem żyły środkowej siatkówki, a także leki o przedłużonym uwalnianiu stosowane w chorobach tylnego odcinka oka.
 

W dyskusji wiele uwagi poświęcono neurotomii radialnej, podkreślano istotną rolę dobrej współpracy z internistami w prowadzeniu tej grupy pacjentów, dyskutowano na temat techniki wykonywania neurotomii. Wśród zaproszonych gości znajdowali się między innymi kierownik głównego ośrodka leczenia chorób szklistkowo-siatkówkowych Uniwersytetu Duke w Durham w Północnej Karolinie dr Brooks W. McCuen oraz dr Cynthia Toth i dr Glen Jaffe. Ośrodek ten w latach 70. założył Robert Machemer.
Po zakończeniu pierwszego dnia obrad odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Retinologicznej PTO. Przewodniczącą Sekcji została prof. Krystyna Raczyńska, zastępcami – prof. Krystyna Pecold i dr hab. Maciej Krawczyński. Członkami Zarządu zostali ponadto dr hab. Joanna Oficjalska-Młyńczak, dr hab. Jarosław Kocięcki, dr med. Jadwiga Bernardczyk-Meller i dr med. Ewa Czaplicka. Wieczorem uczestnicy Sympozjum mogli wziąć udział w przedstawieniu w Teatrze Polskim bądź w wieczorze towarzyskim, który odbywał się w Starym Browarze. Dla osób towarzyszących zorganizowano w piątek po południu wycieczkę po Poznaniu, a w sobotnie przedpołudnie wycieczkę po Wielkopolsce.
W sobotę 16 kwietnia 2005 r. odbyły się cztery sesje. Sesja VI poświęcona była badaniom eksperymentalnym w retinologii. Między innymi przedstawiono bardzo interesujące prace na temat zastosowania podsiatkówkowych mikrodiod w celu przywrócenia widzenia w centralnym uszkodzeniu siatkówki. Tematem Sesji VII były nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne w retinologii. Omawiano między innymi wielokanałowe systemy OCT/SLO, OCT, RTA, techniki mERG i mVEP. Sesja VIII poświęcona była retinopatii cukrzycowej oraz tematom wolnym, natomiast w ostatniej, IX Sesji omawiano postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów narządu wzroku. Tematem wystąpień były między innymi termoterapia czerniaka złośliwego, przerzuty i ich terapia oraz zastosowanie PDT w leczeniu ograniczonego naczyniaka naczyniówki.
Na zakończenie Zjazdu Komisja Konkursowa w składzie: prof. D. Karczewicz, prof. K. Raczyńska, prof. W. Romaniuk i prof. S. Pojda, wręczyła autorom w wieku poniżej 35 lat nagrody za najlepsze prezentacje ustne i plakaty. Nagrody za prezentacje ustne otrzymali dr Kudasiewicz-Kardaszewska i dr Drobek-Słowik, za plakaty dr Kłosowska-Zawadka, dr Bednarski oraz dr Wasilewicz. Zjazd zamknęła przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XXVII Sympozjonu Retinologicznego prof. Krystyna Pecold.
Jako organizatorzy mamy nadzieję, że kolejny już, XXVII Sympozjon spełnił oczekiwania uczestników, pozwolił poszerzyć wiedzę i wymienić doświadczenia, a program towarzyski umożliwił relaks i dobrą zabawę. Zapraszamy za dwa lata! Satysfakcję sprawiło nam to, że przedstawiciele Towarzystwa Okulistycznego „Euretina” wybrali Poznań jako miejsce spotkania w 2008 roku.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI