Sprawozdanie z II Sympozjum Sekcji Okulistyki Wojskowej PTO

Małgorzata Figurska


W dniach 19-21.05.2005 r. w Krakowie odbyło się II Sympozjum Sekcji Okulistyki Wojskowej PTO, w którym wzięło udział 735 osób. Miejscem obrad były przepiękne wnętrza Teatru im. J. Słowackiego. Komitet Naukowy NATO zaakceptował i uhonorował to Sympozjum przez wpisanie go do swojego programu imprez naukowych na rok 2005 i w związku z tym 9 przedstawicieli tej organizacji zjawiło się w Krakowie. Warto przypomnieć, że Sekcję Okulistyki Wojskowej PTO założono w 2001 r. podczas konferencji w Strykowie.
Uroczyste otwarcie Sympozjum przez kierownika Komitetu Naukowego prof. Andrzeja Stankiewicza (WIM, Warszawa) oraz głównego organizatora dr. n. med. Tadeusza Januszewskiego (Kliniczny Szpital Wojskowy, Kraków) odbyło się w Ogrodach Muzeum Archeologicznego (ryc. 1). Gościem specjalnym był gen. Mieczysław Bieniek. Uroczystość uświetnił doskonały występ artystów Piwnicy Pod Baranami z Jackiem Wójcickim na czele. W dalszej części tego spotkania towarzyskiego bawiono się przy dźwiękach muzyki Straussowskiej.
W dniu 20.05.2005 r. wykład inauguracyjny, nawiązujący do zagadnień etyki lekarskiej, wygłosił JE kardynał Stanisław Nagy (ryc. 2). Uwagę zwracało motto obrad autorstwa Wincentego Pola, zaczerpnięte z „Wieczorów Kalenickich”:

Kto Boga w sercu,
a kord ma przy boku,
Ten znać powinien,
że oko puklerzem,
Że cała dusza
ma być wiecznie w oku –
Kto nie ma oka,
nie będzie rycerzem (...)

Ten i inne utwory zawierające motywy najbardziej subtelnego narządu zmysłów – oka zawarto w pięknie opracowanym graficznie programie konferencji.
Pierwszy dzień Sympozjum poświęcony był przede wszystkim zagadnieniom związanym z diagnostyką, leczeniem farmakologicznym i chirurgicznym jaskry oraz urazom i chorobom wnętrza gałki ocznej (ryc. 3). Profesor Maria Hanna Niżankowska przedstawiła w sposób jak zawsze niezwykle interesujący współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie neuropatii jaskrowej. W dalszej części wykładowcy zwrócili uwagę na szczególną rolę prostaglandyn, popartą obserwacjami klinicznymi. Założenia współczesnej chirurgii jaskry zaprezentował prof. Jerzy Szaflik (ryc. 4). Skupiono się na ocenie niepenetrujących przeciwjaskrowych zabiegów operacyjnych. Swoje doświadczenia z użyciem implantów SKGEL przedstawił gość specjalny prof. Philippe Sourdill. Dr n. med. Marek Rękas i dr n. med. Joanna Wierzbowska z Kliniki Okulistyki WIM omówili skuteczność fakosklerektomii oraz zastosowania implantów T-flux i hydrożelowych SKGEL na podstawie własnych obserwacji. W tej części Sympozjum wykładowcy zwrócili między innymi uwagę na zastosowanie wiskoelastyków w chirurgii jaskry (prof. Janusz Czajkowski, CZMP, Łódź), użycie zastawek Ahmeda (dr hab. n. med. Edward Wylęgała, Szpital Kolejowy, Katowice), prowadzenie chorych podczas zabiegów przeciwjaskrowych w kontekście ich obciążeń ogólnoustrojowych oraz miejscowych (dr n. med. Małgorzata Figurska, WIM, Warszawa) oraz przedstawiono wstępne wyniki zastosowania wewnątrzgałkowych soczewek wieloogniskowych (dr n. med. Marek Rękas, lek. Beata Żelichowska, WIM, Warszawa).

 

 Po lunchu oddano głos przede wszystkim chirurgom witreoretinalnym, którzy zapoznali słuchaczy z zasadami postępowania w przypadkach zapaleń wewnątrzgałkowych, urazów przenikających gałkę oczną, ciał obcych wewnątrzgałkowych (dr n. med. Jacek Robaszkiewicz, WIM, Warszawa). Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze filmy wideo. Nagrody zdobyli między innymi: dr n. med. Jolanta Oficjalska-Młyńczak (Klinika Okulistyki, Wrocław), dr n. med. Jacek Robaszkiewicz – chirurgia witreoretinalna, dr n. med. Radosław Różycki (WIM, Warszawa) – chirurgia dróg łzowych, dr n. med. Marek Rękas i dr n. med. Jarosław Miśkiewicz (Kliniczny Szpital Wojskowy, Wrocław) – chirurgia jaskry. Profesor Philippe Sourdill, prof. Jerzy Szaflik, prof. Maria Hanna Niżankowska, prof. Ariadna Gierek-Łapińska, prof. Andrzej Stankiewicz, prof. Janusz Czajkowski, prof. Roman Goś otrzymali statuetki za wybitne osiągnięcia w chirurgii gałki ocznej. Pierwszego dnia obrad nie zabrakło akcentów artystycznych. Były to pieśni francuskie w wykonaniu artystów Teatru im. J. Słowackiego, które stonowały klimat obrad, spinając klamrą początek i koniec posiedzenia.
Po zakończeniu obrad odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Okulistyki Wojskowej PTO. Nowym przewodniczącym został dr n. med. Jarosław Miśkiewicz, do Zarządu weszli: prof. Andrzej Stankiewicz, prof. Roman Goś, dr n. med. Marek Rękas, lek. Andrzej Król, dr n. med. Małgorzata Figurska, dr n. med. Tadeusz Januszewki, dr n. med. Andrzej Okoń. Sekcja liczy obecnie 110 członków.
Uświetnienie pierwszego dnia obrad stanowił wieczorny bankiet w dworze w Tomaszewicach, gdzie czas płynął nieubłaganie szybko przy dobrym jedzeniu i napitku (ryc. 5). Najwytrwalsi kontynuowali biesiadowanie w urokliwych kawiarenkach i pubach na Rynku, w sercu grodu wawelskiego.
Intensywne życie towarzyskie nie wpłynęło negatywnie na frekwencję drugiego dnia Sympozjum. Uczestnicy po krótkim wypoczynku stawili się punktualnie w Teatrze im. J. Słowackiego, aby wysłuchać ciekawych wykładów na temat postępowania po urazach nerwu wzrokowego (dr hab. n. med. Jan Zapała, CM UJ, Kraków), odbarczania oczodołu, wskazań do enukleacji, ewisceracji, egzenteracji, uczestniczyć w minisympozjach „Choroby powierzchni oka” i „AMD – narastający problem społeczny”, czy dyskutować na tematy wolne bądź uczestniczyć w sesji plakatowej (ryc. 6).
Na zakończenie obrad odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD).
Uczestnicy Sympozjum rozjechali się z wielkim żalem, gdyż tego dnia pogoda była wyjątkowo piękna i zachęcała do pozostania w pełnym uroku, cechującym się niepowtarzalną atmosferą Krakowie. Uczestnicy Sympozjum żegnali się, mając nadzieję, że Warszawa – miejsce kolejnego Sympozjum Sekcji Okulistyki Wojskowej w 2007 r. – dostarczy równie niezapomnianych wrażeń naukowych i towarzyskich.


 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI