Sprawozdanie z działalności Katedry i Kliniki Okulistyki ŚAM w Katowicach

Ariadna Gierek-Łapińska


W dniach 30.03–02.04.2005 r. w Cape Town (RPA) odbył się 5th International Glaucoma Symposium I. G. S., w którym uczestniczył dr n. med. Rafał Leszczyński. Podczas Zjazdu wygłosił referat dotyczący głębokiej sklerektomii z użyciem implantu kwasu hyaluronowego.
W dniach 15–20.04.2005 r. w Waszyngtonie (USA) odbyło się American Society of Cataract & Refractive Surgery. American Society of Ophthalmic Administrators, w którym udział wzięły: dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura, dr n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska.
Prof. Ariadna Gierek-Łapińska, lek. med. Renata Kinasz, lek. med. Halina Wykrota, lek. med. Katarzyna Jackiewicz, lek. med. Krzysztof Górski, dr n. med. Adam Zakrzewski wzięli udział w odbywającym się w Barcelonie (Hiszpania) w dniach 19-21.05.2005 r. 5th EURETINA Congress 2005 European Society of Retina Specialists.
W czasopiśmie „Eurotimes” (vol. 10, issue 5 maja 2005) został opublikowany artykuł pt.: „New lenses increase options or Refractive Lens Exchange”, w którym zacytowano dr hab. n. med. Stanisławę Gierek-Ciaciurę.
W czasopiśmie „Eurotimes” (vol. 10, issue 6 czerwca 2005) zostały ponadto opublikowane artykuły:
v dr hab. n. med. Stanisławy Gierek-Ciaciury „Iris-fixated and angle-supported interior chaber phakic IOLs both goud choices for treating high myopia”,
v dr n. med. Ewy Mrukwy-Kominek „PTK and mitomycin C can improve results of surface ablations”.
27.05.2005 r. podczas I Sympozjum Sekcji Neurookulistyki i Elektrofizjologii Klinicznej PTO w Międzyzdrojach lek. med. Anna Rogowska-Godela otrzymała dyplom za udział w konkursie na najlepsze prace badawcze oraz projekty prac badawczych z zakresu Zespołu Suchego Oka w kategorii pracy badawczej pt. „Zespół suchego oka a leki beta-adrenolityczne w terapii ogólnej lub miejscowej – analiza testów diagnostycznych i zgłaszanych dolegliwości”.
Ponadto na sympozjach w kraju (Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Pułtusku i Międzyzdrojach) zostało wygłoszonych 46 referatów.
W dniach 18-20.05.2005 r. w Fuldze (Niemcy) odbył się 7th European Skull Base Society Congress, w ramach którego zaprezentowano wyniki badań interdyscyplinarnych Katedr Śląskiej Akademii Medycznej: Katedry i Kliniki Neurochirurgii oraz Katedry i Kliniki Okulistyki. Referat dotyczył śródoperacyjnego monitorowania nerwów III i VI podczas operacji usunięcia guzów zatoki jamistej. W kongresie uczestniczyła dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura.
W dniach 18-22.06.2005 r. w Orevbro (Szwecja) odbył się 5th European Vitreoretinal Society Meeting. W spotkaniu uczestniczył dr n. med. A. Cywiński, który wygłosił referat na temat monitorowania dołka środkowego siatkówki z zastosowaniem wieloogniskowego ERG u pacjentów po zakrzepie żyły środkowej siatkówki przed zabiegami „sheathetomy” (mechanicznej separacji tętnicy i żyły siatkówki) i po nich. Był to jedyny referat z Polski. Praca cieszyła się dużym zainteresowaniem i wywołała burzliwą dyskusję. 

W dniach 23-26.06.2005 r. w Norymberdze (Niemcy) odbył się XVIII Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen. DOC, w którym uczestniczyli: prof. dr hab. n. med. A. Gierek-Łapińska, dr hab. n. med. S. Gierek-Ciaciura, dr n. med. E. Mrukwa-Kominek, lek. A. Pasternak, lek. Ł. Cwalina. Podczas kongresu wygłoszono cztery referaty dotyczące usunięcia przeziernej soczewki jako metody korekcji wysokiej krótkowzroczności, zabiegów łączonych PRK/PTK z użyciem mitomycyny, oceny wrażliwości kontrastu u pacjentów po korekcji wysokiej krótkowzroczności wszczepami fakijnymi, a także wyników badań wieloogniskowego ERG u pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki. Ponadto zaprezentowano dwa plakaty, z których jeden przedstawiał zmiany aberracji wyższego rzędu układu optycznego oka po zastosowaniu terapii Oftagelem (Santen). Plakat zdobył nagrodę Oskara. W drugim plakacie zaprezentowano przypadek pacjenta, u którego wystąpiło powikłanie po zastosowaniu mitomycyny.
W dniach 06-09.07.2005 r. w Wiedniu (Austria) odbył się World Glaucoma Congress. W kongresie uczestniczyli: prof. dr hab. n. med. A. Gierek-Łapińska, dr n. med. D. Wyględowska-Promieńska, dr n. med. E. Mrukwa-Kominek, dr n. med. R. Leszczyński, lek. R. Przybylska, lek. R. Szostek-Helbig, lek. Ł. Bednarski, lek. A. Wróbel. Podczas kongresu przedstawiono dwa plakaty poświęcone zastosowaniu wieloogniskowego ERG w diagnostyce jaskry otwartego kąta i nadciśnienia wewnątrzgałkowego oraz zastosowaniu laseroterapii SLT i Nd: YAG- IRT w jaskrze barwnikowej.
W dniu 28.06.2005 r. odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Patogeneza, diagnostyka i leczenie AMD” organizowana przez Katedrę i Klinikę Okulistyki ŚAM w Katowicach we współpracy z firmą Bausch & Lomb, na której lek. J. Sierocka-Stępień, lek. A. Piestrzyńska-Cieślik, lek. B. Jewiarz oraz lek. K. Trzciąkowski zaprezezentowali 4 referaty o tematyce dotyczącej etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
W dniach 02–03.07.2005 r., w Warszawie odbyły się Warsztaty Polsko-Niemieckie Chirurgii Refrakcyjnej organizowane przez firmę Oko-Vita, które uroczyście otwierała prof. dr hab. n. med. Ariadna Gierek-Łapińska. Jako zaproszony gość dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura przedstawiła doświadczenia kliniczne naszego ośrodka z soczewkami fakijnymi Verisyse oraz uczestniczyła w operacjach „na żywo” wszczepiania soczewki Verysyste.
W dniu 19.07.2005 r. prof. dr hab. n. med. Ariadna Gierek-Łapińska została odznaczona złotym medalem „Serce za serce” przez Krakowską Fundację „Prometeusz” Pro Publico Bono.
Dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura z dniem 01.08.2005 r. do dnia 31.07.2010 r. uzyskała nominację na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego Śląskiej Akademii Medycznej.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI