Sprawozdanie z działalności naukowej Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Stanisława Gierek-Ciaciura


W dniu 1.02.2005 r. odbyła się publiczna obrona pracy lek. Ewy Lange, której promotorem była dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura, a recenzentami: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz i dr hab. n. med. Marek Gerkowicz. Temat pracy brzmiał: „Analiza porównawcza technik operacyjnych, efektywności zabiegów i stabilności uzyskanego efektu refrakcyjnego w korekcji astygmatyzmu mieszanego metodą PRK”.
W tym samym dniu miała też miejsce publiczna obrona pracy lek. Krzysztofa Ochalika, zatytułowanej: „Efekty korekcji wysokiej krótkowzroczności przedniokomorowymi soczewkami fakijnymi”. Jej promotorem była dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura, a recenzentami: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz i dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik.
W dniach 4-6.02.2005 r. w Rzymie odbyło się 9th Winter Refractive Surgeons Meeting, organizowane przez European Society of Cataract and Refractive Surgeons, w którym uczestniczyły jako jedyne z Polski: dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura, dr Ewa Mrukwa-Kominek, dr Dorota Wyględowska-Promieńska, dr Iwona Rokita-Wala, dr Ewa Lange. Zaprezentowano 6 referatów i 2 plakaty, które były jedynymi pracami z Polski. Referaty dotyczyły badań kontrastu po korekcji krótkowzroczności metodą LASIK, korekcji wysokiej krótkowzroczności soczewkami fakijnymi Verisyse, korekcji wad refrakcji metodą usunięcia przeziernej soczewki PTK z zastosowaniem 0,25% hialuronatu sodu, leczenia przymgleń (haze) po PRK mitomycyną C, zastosowania metody cross-cylindrów w korekcji astygmatyzmu mieszanego. Na plakatach przedstawiono zagadnienie aberracji wyższego rzędu u pacjentów ze średnio zaawansowaną zaćmą, a także infekcje pełzakiem Acanthamoeba u pacjentów po laserowej chirurgii refrakcyjnej.
 

W dniach 16-19.02.2005 r. w Sharm El-Sheik w Egipcie odbyło się The Fourth International Retina and Vitreous Symposium, w którym wzięli udział jako jedyni z Polski: prof. Ariadna Gierek-Łapińska, dr Adam Cywiński, dr Rafał Leszczyński, lek. Renata Kinasz, lek. Halina Wykrota, lek. Krzysztof Trzciąkowski. Zaprezentowano trzy referaty – jedyne z Polski. W pracach przedstawiono czteroletnie wyniki obserwacji leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem terapią fotodynamiczną (PDT), zastosowanie PDT we wtórnej rubeozie tęczówki w przebiegu cukrzycy oraz 18-miesięczny monitoring pacjentów po operacjach otworów w plamce w przypadku zastosowania mfERG.
Dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura została przedstawicielem Polski w International Society of Refractive Surgery przy American Academy of Ophthalmology (ISRS/AAO).

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI