Sprawozdanie z 1. Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD)

Joanna Wierzbowska


W dniu 15.10.2004 roku odbyło się w Warszawie Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD). Głównymi celami działalności Stowarzyszenia są pogłębianie i propagowanie wiedzy o AMD w społeczeństwie – wśród osób dotkniętych lub zagrożonych tą chorobą, wśród lekarzy oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką. Inne cele, dla których powstało Stowarzyszenie, to opracowanie standardów postępowania w AMD, inspirowanie zachowań prowadzących do wczesnego wykrywania choroby i przeciwdziałających utracie wzroku oraz organizowanie działalności naukowej. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia AMD może zostać każda osoba pełnoletnia, która popiera cele Stowarzyszenia i deklaruje chęć uczestniczenia w realizacji jego założeń, złożyła wypełnioną deklarację członkowską oraz opłaciła składkę (30 PLN/ rok). Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano władze Stowarzyszenia AMD.

 

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem został prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz. Członkami zarządu zostali: Małgorzata Pacholec (zastępca prezesa), dr n. med. Joanna Wierzbowska (sekretarz), Barbara Pietrzak-Kufel (skarbnik). Powołano Komisję Rewizyjną w następującym składzie: dr n. med. Małgorzata Figurska (przewodnicząca), Teresa Szumowska i Stanisław Mielcarek. Członkami Rady Nadzorczej zostali: prof. dr hab. n. med. Ariadna Gierek-Łapińska (przewodnicząca), Włodzimierz Wolniak (wiceprzewodniczący), prof. dr hab. n. med. Maria Hanna Niżankowska, prof. dr hab. n. med. Krystyna Pecold, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik. Siedziba Stowarzyszenia AMD znajduje się w Warszawie (kod pocztowy 00-216), przy ul. Konwiktorskiej 9 pokój 35, tel. (22) 887-97-81 lub (22) 831-22-71 wewn. 257.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI