Miedzynarodowa Konferencja Naukowa w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórskidr n. med. Tomasz Żarnowski


W dniach 13-14.09.2003 roku w Lublinie z okazji wręczenia 4. Złotego Medalu Tadeusza Krwawicza Panu Profesorowi Stephenowi Drance odbyło się Międzynarodowe Sympozjum „Wczesne wykrywanie jaskry. Perymetria”. Sympozjum zorganizowane zostało przez prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Zagórskiego i współpracowników z Katedry im. Tadeusza Krwawicza i I Kliniki Okulistyki AM w Lublinie. Konferencji patronował JM Rektor Akademii Medycznej w Lublinie prof. dr hab. n. med. Maciej Latalski.

Uroczystość wręczenia 4. Złotego Medalu Tadeusza Krwawicza Panu Profesorowi Stephenowi Drance odbyła się 13 września 2003 roku o godz. 11-ej w Auditorium Maximum Collegium Novum Akademii Medycznej w Lublinie. Po uroczystości został odtworzony z taśmy video Wykład Okolicznościowy pt. „Wpływ wieloośrodkowych badań nad jaskrą z normalnym ciśnieniem na postępowanie w jaskrze otwartego kąta”. Profesor Drance niestety nie mógł osobiście uczestniczyć w ceremonii ze względów zdrowotnych. Po wykładzie rozpoczęło się sympozjum międzynarodowe poświęcone perymetrii oraz wczesnemu wykrywaniu jaskry. Na program naukowy złożyły się 23 prace, polscy okuliści wygłosili 14 prac, goście zagraniczni 9 prac. Obejmowały one tematykę kliniczną dotyczącą wczesnego wykrywania jaskry (morfologii tarczy n. II, badań przepływów, badań genetycznych, elektrofizjologii) oraz perymetrii (techniki, zastosowanie w jaskrze i neurookulistyce). W sympozjum wzięli udział wybitni specjaliści zajmujący się powyższą problematyką m. in. prof. P. Aydin z Ankary, doc. A. Junemann oraz dr J. Harazny i M. Ścibor z Erlangen, Niemcy, prof. K. Takchidi oraz dr T. Kozlova z Moskwy, dr S. Moroi z Ann Arbor, USA, dr A. Gudz ze Lwowa, dr Asoklis z Wilna i wielu innych. Wśród gości polskich znaleźli się: m. in. specjalista krajowy z okulistyki Prof. J. Szaflik, kierownicy klinik okulistycznych z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Sosnowca, Bytomia i inni.
 

 

W opinii wielu fachowców istnieją liczne kontrowersje oraz trudności z właściwym rozpoznaniem, a następnie optymalnym leczeniem jaskry. W celu ułatwienia lepszego poznania tych zagadnień, po przedstawieniu nowoczesnych metod diagnostycznych w pierwszym dniu sympozjum, w dniu 14 września odbyła się dyskusja panelowa z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych, która pomogła odpowiedzieć na pytanie „Kiedy i jak leczyć jaskrę”?
Dyskusję prowadził Prof. Z. Zagórski, a wzięli w niej udział: Prof. J. Szaflik, Prof. W. Romaniuk, Prof. S. Pojda, Prof. M. Prost, Prof. J. Czajkowski oraz Doc. A. Junemann z Erlangen. Mimo niewielkich kontrowersji, w głównych punktach dyskusji osiągnięto porozumienie. W celu uniknięcia długotrwałego i kosztownego, a zwłaszcza często niepotrzebnego leczenia farmakologicznego, przed rozpoczęciem leczenia należałoby wszystkich pacjentów konsultować w wyspecjalizowanych ośrodkach. Należy dążyć do stosowania jak najmniejszej liczby leków. Kiedy jednak leczenie zachowawcze jednym lub co najwyżej dwoma lekami jest niewystarczające, decyzja o leczeniu operacyjnym nie powinna być zbytnio odraczana, aby nie dopuścić do znacznego pogorszenia pola widzenia. I wreszcie, wszystkie preparaty z danej grupy powinny znajdować się na listach refundacyjnych – to raczej postulat do Ministerstwa Zdrowia.
Po sympozjum, w dniach 14/15 września, zorganizowany został kurs „Neurookulistyka” z udziałem wykładowców z Polski i zagranicy.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI