Sprawozdanie z XL Jubileuszowego Naukowego Zjazdu Okulistów Polskich

Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz


W dniach 10-13 października 2001 roku odbył się w Warszawie na terenie Centralnego Ośrodka Sportowego "Torwar" XL Jubileuszowy Naukowy Zjazd Okulistów Polskich zorganizowany przez Katedrę i Klinikę I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Kęcika utworzyli pracownicy Kliniki.
Uroczysty charakter czterdziestego spotkania podkreślały jubileusze organizatorów:

-    80-lecie Katedry i Kliniki Okulistyki I Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie,
-    100-lecie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, na terenie którego działa Klinika,
-    25-lecie prowadzenia Kliniki przez prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Kęcika.

W skład Komitetu Honorowego weszli liczni oficjalni przedstawiciele Władz uczelni i administracji.

Komitet Naukowy Zjazdu, którym kierował Profesor Tadeusz Kęcik, utworzyli kierownicy Katedr i Klinik Okulistycznych z całego kraju.
W Zjeździe wzięło udział około dwa tysiące okulistów oraz lekarze różnych specjalności (diabetolodzy, laryngolodzy, neurolodzy, anatomopatolodzy, lekarze rodzinni, endokrynolodzy, anestezjolodzy, neurochirurdzy) z kraju i zagranicy (16 krajów z całego świata) oraz przedstawiciele świata techniki, firm farmaceutycznych, producentów aparatury medycznej, wydawnictw medycznych.

10 października w godzinach przedpołudniowych odbyły się kursy doskonalące organizowane przez PTO:
-    Profilaktyka i chirurgia odwarstwienia siatkówki,
-    Wylewy krwi do ciała szklistego,
-    Wczesna diagnostyka jaskry,
-    Starcze zwyrodnienie plamki,
-    Zastosowanie witrektomii przez pars plana do usuwania przemieszczonych soczewek,
-    Nieprzebijająca głęboka sklerostomia w leczeniu jaskry kąta otwartego,
-    Ultrasonografia gałki ocznej i oczodołu,
-    Chirurgia zaćmy u dzieci,
-    Choroby oczodołu i ich leczenie,
-    Monitorowanie jaskry,
-    Zastosowanie laserów w leczeniu jaskry,
-    Degeneracje plamki związane z wiekiem - obraz kliniczny i fluoroangiograficzny,
-    Diagnostyka i leczenie zespołu suchego oka,
-    Nowotwory narządu wzroku i ich operacyjne leczenie,
-    Operacje rekonstrukcyjne powiek,
-    Diagnostyka elektrofizjologiczna w nabytych schorzeniach siatkówki,
-    Podstawy angiografii fluoresceinowej,
-    Chirurgia refrakcyjna. -

W ww. kursach uczestniczyło 730 osób.
Ponadto w kolejnych dniach odbywały się liczne kursy organizowane przez firmy.

10 października 2001 roku Walne Zebranie Delegatów wybrało nowe władze Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Przewodniczącym PTO został prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny, członkami Prezydium Zarządu (wiceprzewodniczącymi PTO) - prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik i prof. dr hab. n. med. Roman Goś, sekretarzem - dr med. Grażyna Malukiewicz, zastępcą sekretarza - prof. dr. hab. n. med. Krystyna Raczyńska, skarbnikiem - lek. Elżbieta Sendrowicz, członkami Zarządu - prof. dr hab. n. med. Krystyna Pecold, prof. dr hab. n. med. Marek Prost, prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski.

W godzinach wieczornych odbyło się uroczyste otwarcie Zjazdu.
Ceremonię rozpoczął hymn Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Akademii Medycznej w Warszawie. Dostojni profesorowie i docenci w togach zajęli miejsca.
W imieniu gospodarzy Profesor Tadeusz Kęcik, a następnie przedstawiciele władz województwa, miasta i uczelni przywitali uczestników i życzyli wszystkim owocnych obrad oraz miłego pobytu w Warszawie.
Podczas ceremonii prof. Wanda Andrzejewska, prof. Stanisław Mrzygłód, dr Janusz Borkowski, dr Jerzy Czech, dr Stanisław Milewski z USA, prof. H. M. Sergienko z Kijowa i dr Jadwiga Paluchiewicz otrzymali członkostwo honorowe PTO.
Nagrody za najlepsze prace na stopień doktora nauk medycznych w ostatnich 2 latach otrzymali: dr Piotr Jurowski, dr Jakub Kałużny, dr Andrzej Palacz i dr Małgorzata Szwarc-Kasprzak.
Profesora Janusza Czajkowskiego wyróżniono nagrodą specjalną za opracowanie "Historii Łódzkiej Okulistyki".
Wieczór zamknął bankiet powitalny z pokazem tańczących fontann, występem kabaretu Tercet Egzotyczny i zabawą przy muzyce.
Obradom towarzyszyły spotkania koleżeńskie ("Popołudnie przy grillu" i "Wieczór serowo-winny"), spektakle teatralne, wizyta na Zamku Królewskim. W kuluarach Zjazdu swoje prace prezentowali młodzi artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
O bogatym programie naukowym zjazdu świadczy tematyka sesji, liczba wygłoszonych referatów i doniesień oraz interesujące dyskusje.

W dniu 11 października 2001 roku odbyły się następujące sesje:
nr 1. Zaćma.
    Prezydium: J. Kałużny, P. Hańczyc, H. Żygulska-Mach,
nr 2. Odwarstwienie siatkówki.
    Prezydium: K. Pecold, K. Raczyńska, D. Kęcik,
nr 3. Koregulacja.
    Prezydium: H. Niżankowska, M. Eichhorn, J. Czajkowski,
nr 4. Metoda fotodynamiczna.
    Prezydium: R. Goś, A. Graczyk, R. P. Copt,
nr 5. Chirurgia powiek.
    Prezydium: J. Toczołowski, Z. Mariak, E. Lenkiewicz, L. Krwawicz,

nr 6. Choroby oczodołu.
    Prezydium: A. Marchel, A. Kukwa, A. Kubatko-Zielińska,
nr 7. Krótkowzroczność.
    Prezydium: D. Karczewicz, A. Bakunowicz-Łazarczyk, T. Baranowska,
nr 8. Neurookulistyka.
    Prezydium: A. Stankiewicz, J. Kotowicz, B. Bogorodzki,
nr 9. Patologia oka.
    Prezydium: Z. Zagórski, B. Koraszewska-Matuszewska,
D. Trusiewicz,
nr 10.    Guzy.
    Prezydium: M. Starzycka, Z. Trzcińska-Dąbrowska, M. Gerkowicz,
nr 11. Sesja wideo - chirurgia zaćmy.
    Prezydium: W. Omulecki, E. Iwaszkiewicz,
nr 12. Sesja plakatowa.


W dniu 12 października 2001 roku odbyły się następujące sesje:
nr 13. Przeszczepy rogówki.
    Prezydium: J. Szaflik, M. Formińska-Kapuścik, Z. Zagórski,
A. Gierek-Łapińska,
nr 14. Konferencja polsko-ukraińska
    Prezydium: J. Toczołowski, M. Sergienko, T. Kęcik,
nr 15. Suche oko.
    Prezydium: T. Kęcik, A. Stankiewicz, J. Szaflik,
nr 16. Cukrzyca.
    Prezydium: J. Tatoń, B. Mirkiewicz-Sieradzka, W. Andrzejewska,
nr 17. Choroba Graves-Basedowa.
    Prezydium: J. Nauman, E. Dróbecka, M. Grałek,
nr 18. Diagnostyka i metody obrazowania.
    Prezydium: O. Palacz, S. Szymankiewicz, E. Gwóźdź,
nr 19. Diagnostyka i metody obrazowania.
    Prezydium: S. Pojda, B. Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, D. Czepita,
nr 20. Sesja Corneal.
    Prezydium: S. Mrzygłód, P. Sourdille, C. Bergeret-Galley,
J. Miśkiewicz,
nr 21. Sesja wideo - chirurgia rogówki i ciała szklistego.
    Prezydium: J. Nawrocki, B. Kornacki,
nr 22. Sesja plakatowa.

W dniu 13 października 2001 roku odbyły się następujące sesje:
nr 23. Chirurgia refrakcyjna.
    Prezydium: A. Gierek-Łapińska, A. Stankiewicz, J. Szaflik,
nr 24. Lasery.
    Prezydium: T. Kęcik, T. V. Kozlova, A. Zając,
nr 25. Jaskra.
    Prezydium: K. Czechowicz-Janicka, J. Czajkowski, J. Kocięcki,
nr 26. Tematy wolne.
    Prezydium: W. Romaniuk, E. Tokarz-Sawińska, W. Lubiński,
nr 27. Angielsko-polska konferencja nt. okulistyki dziecięcej.
    Prezydium: J. Kański, M. Prost, S. Milewski.

W ciągu 3 dni (dwie sale obrad) na 23 sesjach naukowych przedstawiono 196 prac i 17 filmów wideo oraz 80 plakatów.
Na konferencjach polsko-ukraińskiej (12.10.2001) i angielsko-polskiej na temat okulistyki dziecięcej (13.10.2001) wygłoszono 25 referatów.

Po zakończeniu obrad prof. Tadeusz Kęcik podziękował wszystkim uczestnikom za udział w zjeździe, a autorom - za wysiłek włożony w przygotowanie ciekawych prac.
Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do licznych sponsorów Zjazdu, w tym do głównego sponsora - firmy MSD - oraz pozostałych firm: Corneal, Alcon, Dr. Mann, Novartis, Pharmacia, Santen i innych.

W imieniu uczestników zjazdu prof. Krystyna Czechowicz-Janicka podziękowała organizatorom za stworzenie warunków dla spotkania w tak szerokim gronie lekarzy nie tylko okulistów, umożliwienie wymiany doświadczeń i poglądów w ramach bogatego programu naukowego oraz interesujących spotkań i imprez towarzyskich.

sprawozdanie_01_rys1.jpg (15854 bytes)

Ceremonia otwarcia Zjazdu - profesorowie i docenci w togach.


sprawozdanie_01_rys2.jpg (13559 bytes)

Uczestnicy Zjazdu w trakcie obrad.


sprawozdanie_01_rys3.jpg (12485 bytes)

Przemawia prof. Janusz Piekarczyk - Rektor Akademii Medycznej w Warszawie.


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI