Kronika nr. 63


Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych pismem nr BCK - IV - H - 1321/2002 z dnia 16.12.2002 r. zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z dnia 27.06.2002 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny - okulistyki dr Stanisławie Gierek-Ciaciurze. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Laser in situ keratomileusis - technika operacyjna, efektywność i bezpieczeństwo metody oraz ocena stanu klinicznego i anatomicznego narządu wzroku w przebiegu okresu pooperacyjnego". Recenzentami rozprawy byli profesorowie: Tadeusz Kęcik, Andrzej Stankiewicz i Jerzy Szaflik.
Serdeczne gratulacje dla Pani Docent z życzeniami dalszej tak pięknie toczącej się pracy naukowej.Z dniem 01.11.2002 r. prof. dr Marek Prost objął funkcję kierownika Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Pełni on również od 1.12.2002 r. funkcję zastępcy komendanta do spraw naukowych ww. Instytutu.
Serdeczne gratulacje i życzenia owocnej pracy, Panie Profesorze.Z dniem 01.01.2003 r. prof. dr Mirosława Grałek objęła funkcję kierownika Kliniki Okulistycznej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Droga Mirko, wszystkiego najlepszego w nowym miejscu pracy. Cieszę się, że moja pierwsza specjalizantka, w której karierze naukowej też miałem swój udział (byłem recenzentem habilitacji i wniosku o tytuł profesora) objęła bliską memu sercu placówkę. To już historia, ale młodzieży okulistycznej przypominam, że to ja w 1977 r. byłem pierwszym kierownikiem i organizatorem tej placówki.Moi respondenci dalej zawodzą i tylko Pani Profesor Krystyna Pecold przesłała mi nieco informacji (serdeczne dzięki, Krysiu).W dniach 19-21.09.2002 r. w Münsterze odbył się XX Europejski Zjazd Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w Okulistyce, w którym uczestniczyli lekarze klinki poznańskiej, wygłaszając 2 referaty:    "Chirurgiczne leczenie oftalmopatii tarczycowej - obserwacje późne",    "Operacje rekonstrukcyjne w nowotworach powiek - wybrane przypadki".W dniach 8-9.11.2002 r. w Kiekrzu koło Poznania odbyło się XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne, w czasie którego wygłoszono 34 prace z różnych ośrodków okulistycznych i neonatologii. Sesje naukowe prowadziły m. in.: prof. A. Bakunowicz-Łazarczyk, prof. B. Karaszewska-Matuszewska, prof. K. Pecold.W dniach 26-29.09.2002 r. w Berlinie odbył się 100. Jubileuszowy Zjazd Niemieckich Okulistów. Po raz pierwszy w historii jego prezydentem została kobieta - prof. Gabriela E. Lang. Podczas Zjazdu prof. Krystynie Pecold (jako pierwszemu polskiemu okuliście) zostało wręczone członkostwo honorowe.
W czasie Zjazdu odbyła się sesja polsko-niemiecka pod przewodnictwem prof. Naumana i prof. Zagórskiego, w czasie której wygłoszono 9 referatów z Polski i 6 z Niemiec. Przedstawione prace, dotyczące ciekawych tematów, wzbudziły duży podziw gospodarzy."Puls Medyczny" nr 1/50 z 08.01.2003 r. zamieścił tzw. listę stu. Jest to lista stu najbardziej wpływowych osób w polskiej służbie zdrowia, wybranych przez 10 ekspertów z zaproponowanej przez redakcję "Pulsu Medycznego" grupy 530 kandydatów. Eksperci (m.in. profesorowie A. Gabrylewicz, Z. Religa, doktorzy - K. Madej, K. Kuszewski oraz przedstawiciele parlamentu, świata biznesu i menedżerów służby zdrowia) oceniali kandydatów w skali 0-10 pkt. w następujących kategoriach: osiągnięcia w 2002 roku, reputacja zawodowa, kontakty, sieć powiązań i wpływów, siła publicznego oddziaływania.
Miło mi poinformować Szanownych Czytelników, że w gronie wyróżnionych na wysokich pozycjach znaleźli się członkowie naszej korporacji. Tak więc jako 25. umieszczono profesora Jerzego Szaflika, o którym napisano: "Kierownik Kliniki Okulistycznej AM w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki. Bardzo lubiany przez pracowników, którzy uważają, że po prostu nie da się powiedzieć o nim złego słowa. Tolerancyjny. Wiecznie zabiegany, wręcz pracoholik. Należy do koła łowieckiego". Natomiast na pozycji nr 30 znalazła się profesor Adriadna Gierek-Łapińska z notką: "Okulistka, specjalistka w mikrochirurgii oka, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 w Katowicach. Wybitny fachowiec. Świetnie zorganizowana. Lubi podkreślać, że szefuje najlepszemu i najnowocześniej wyposażonemu ośrodkowi okulistycznemu w Polsce, który sama stworzyła. Bardzo ceniona w środowisku. Uważana za bardzo wpływową, twardą i bezkompromisową w dążeniu do celu. Gra w golfa, pływa. Lubi otaczać się pięknymi przedmiotami. Kobieta zadbana, a zawartości jej garderoby pozazdrościłaby niejedna elegantka".
    Gratuluję obojgu Państwu Profesorom i myślę, że będę wyrazicielem opinii całego środowiska okulistycznego, dziękując za wspaniałe dokonania, które zostały zauważone i właściwie ocenione. Jest to również moim zdaniem wyróżnienie całej okulistyki w Polsce, tym większe, że za Wami znalazły się nazwiska takich profesorów jak: Mariusz Łapiński, Zbigniew Czarnecki, Ewa Kopacz,
Tadeusz Wilczok i szereg innych.

Redagowanie Kroniki zakończono 31.01.2003 r.

A. S.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI