Kronika nr. 13


  Nie ma takiego wielkiego czynu,
który by nie powstał
z jakiegoś wielkiego marzenia

Georges Duhmel

 
 

W dniach 26-28 kwietnia 2012 roku odbył się w Poznaniu jubileuszowy XXX Sympozjon Retinologiczny. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki.
Uroczyste otwarcie odbyło się w pięknej Auli Uniwersyteckiej. Wykład inauguracyjny XXX Sympozjon Retinologiczny a poznańskie tradycje okulistyczne związane z siatkówką wygłosiła prof. Krystyna Pecold, która przez wiele lat była główną organizatorką sympozjonów retinologicznych. Dziękujemy Pani Profesor za wkład w retinologię polską.
Tematyka zjazdu była bardzo interesująca, dotyczyła najnowszych metod leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, obrzęku plamki w przebiegu cukrzycy, postępowania w diagnostyce i leczeniu nowotworów gałki ocznej, chirurgii witreoretinalnej, metod obrazowania tylnego odcinka, chorób siatkówki u dzieci. Gośćmi byli naukowcy z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.
Bardzo ciekawe były prace autorów z poznańskiej kliniki okulistycznej nt. farmakologicznego leczenia retinopatii wcześniaczej. Czy zastąpienie dotychczas stosowanych metod terapii ROP leczeniem zachowawczym będzie terapią przyszłości? Ja też zadawałam sobie takie pytanie. Odpowiedź można będzie uzyskać po przeprowadzeniu dużych, randomizowanych badań klinicznych, jeśli ich wyniki będą pozytywne.
Zarówno program naukowy, jak i towarzyski zasługują na uznanie. W dniu otwarcia sympozjonu z przyjemnością wysłuchaliśmy koncertu zespołu "Żuki" z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, którzy grali przeboje The Beatles. Wielu z nas przypomniało sobie młode lata.
Podobnie udany był wieczór towarzyski z udziałem Roberta Janowskiego i Marka Sierockiego, którzy poderwali do tańca nie tylko młodych okulistów. Za przygotowanie bardzo udanego sympozjonu serdeczne podziękowania należą się Panu Profesorowi Kocięckiemu i Kolegom z poznańskiej kliniki okulistyki.


*
 

25 maja 2012 roku w Warszawie w Hotelu Westin odbyło się spotkanie Postępy w okulistyce w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, którego organizatorem była Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Jerzego Szaflika. Patronat nad spotkaniem objął prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk JM Rektor WUM. W trakcie spotkania odbyły się cztery sesje panelowe, które dotyczyły jaskry i endoskopii w okulistyce, zaćmy i wszczepów wewnątrzgałkowych, przeszczepów i leczenia schorzeń rogówki oraz chorób tylnego odcinka. Dyskusje, wymiana poglądów zaproszonych ekspertów po każdej sesji podnosiły rangę spotkania. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam wystąpienia dr. hab. n. med. Jacka P. Szaflika, który zapoznał nas z możliwościami zastosowania lasera femtosekundowego w chirurgii zaćmy. Jest to na pewno przyszłość w chirurgii oka. Można zadać pytanie, kiedy będzie możliwe jego powszechne zastosowanie. Ponadto koleżanki i koledzy z SPKSO w Warszawie zapoznali uczestników z wynikami badań naukowych prowadzonych w swoich pracowniach. Przedstawiono 15 prac. Były bardzo ciekawe, nowoczesne i na wysokim poziomie. Moje gratulacje dla Pana Profesora Jerzego Szaflika i współpracowników.

 

 

W dniach 11-12.05.2012 roku odbyło się w Łodzi VIII Łódzkie Forum Okulistyczne, którego organizatorem był prof. Roman Goś, a w dniach 20-22.09.2012 roku w Karpaczu trwała II Międzynarodowa Konferencja Okulistyka - Kontrowersje, której organizatorem była prof. Marta Misiuk-Hojło. Nie mogłam uczestniczyć osobiście w tych spotkaniach, ale wiem od moich kolegów, że obie konferencje były bardzo udane i pod względem naukowym, i towarzyskim. Na obu spotkaniach podejmowane były tematy, które stanowią niezwykle ważną część codziennej praktyki zarówno klinicznej, jak i ambulatoryjnej. Gratuluję Pani prof. Marcie Misiuk-Hojło i Panu Profesorowi Romanowi Gosiowi zorganizowania bardzo interesujących i kształcących konferencji.


*
 

Miło mi powiadomić Państwa, że mamy nowego doktora habilitowanego. Dnia 25.05.2012 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Marcina Stopy z Katedry i Kliniki Okulistycznej w Poznaniu - temat pracy: "Innowacyjne strategie w diagnostyce i leczeniu witreoretinalnych wybranych chorób plamki i ich odniesienia kliniczne". Praca habilitacyjna powstała na podstawie 6 publikacji, a łączna wartość IF wynosiła 12,976.
Celem przeprowadzonych badań było znalezienie nowych metod diagnostyki i terapii wybranych chorób plamki i ich odniesienie do warunków klinicznych, jak również ocena tych, które już istnieją. Recenzentami byli profesorowie: Krystyna Raczyńska, Wanda Romaniuk, Wojciech Lubiński i Maciej Krawczyński.
Moje gratulacje dla Pana Docenta. Życzę dalszej owocnej pracy naukowej.


*
 

Mamy też dwóch nowych profesorów. Z przyjemnością informuję, że dr hab. n. med. Dariusz Kęcik i dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski otrzymali tytuły profesora nauk medycznych. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.


*
 

Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie okulistyki w sesji wiosennej 2012 roku wypadł znacznie lepiej niż w sesji jesiennej 2011 roku. Do testu przystąpiły 64 osoby, nie zdało 8 osób, tj. 12,5%. Egzamin ustny, do którego przystąpiło 60 osób, zdali wszyscy.


*
 

Pragnę poinformować Państwa, że w odpowiedzi na ogłoszony przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego konkurs na stanowisko redaktora naczelnego "Kliniki Ocznej" wpłynęły trzy zgłoszenia.
Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym kandydatów na to stanowisko i ich planami dotyczącymi rozwoju "Kliniki Ocznej" na posiedzeniu Prezydium ZG PTO, które odbyło się w dniu 10.02.2012 roku, w głosowaniu tajnym została wybrana kandydatura dr. hab. n. med. Jacka P. Szaflika. Nowy redaktor naczelny objął tę funkcję 1 października 2012 roku.
W imieniu własnym i całego środowiska okulistycznego pragnę podziękować Panu Profesorowi Andrzejowi Stankiewiczowi, który był redaktorem naczelnym "Kliniki Ocznej" przez 11 lat, począwszy od 2002 roku, za pracę na rzecz naszego czasopisma. Dzięki Panu "Klinika Oczna" utrzymywała wysoki poziom merytoryczny i edytorski.
Panu Profesorowi A. Stankiewiczowi życzę zdrowia i dalszej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Nowemu redaktorowi naczelnemu, dr. hab. n. med. Jackowi P. Szaflikowi, życzę wytrwałości i wielu sukcesów w kierowaniu "Kliniką Oczną".

DK

 

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI