Kronika nr. 12


  Wielkie to szczęście
[…] Dla dobra badań,
jasności obrazu
i ostatecznych wniosków
wzbić się ponad czas,
w którym to wszystko pędzi i wiruje […].
Wisława Szymborska


 
  Myślę, że słowa tego wiersza ciągle są aktualne.
Do Szacownego grona doktorów habilitowanych dołączyły dwie kobiety okulistki. Tak jak w wierszu wzbiły się ponad czas, potrafiły pogodzić obowiązki matki i żony, badacza, naukowca.
Dnia 22 listopada 2011 r. na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyło się kolokwium habilitacyjne dr n. med. Anny Machalińskiej.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Rola wybranych czynników wewnątrznaczyniowych w rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – nowe spojrzenie na patogenezę”. Recenzenci: profesorowie Krystyna Pecold, Krystyna Raczyńska, Jerzy Szaflik i Andrzej Stankiewicz.
Autorka pracy podjęła próbę kompleksowego ujęcia nieznanych dotychczas aspektów patogenetycznych determinujących rozwój i progresję AMD. Wyniki badań wykazały, że AMD jest przejawem choroby układowej o wymiarze ogólnoustrojowym, i przemawiają za wspólnym podłożem patogenetycznym miażdżycy naczyń krwionośnych i AMD. Można więc wnioskować, że obie jednostki chorobowe inicjowane patologiczną odpowiedzią tkanek na uszkodzenie, wywołane stresem oksydacyjnym i niedokrwieniem, łączą się z obecnością przewlekłego stanu zapalnego z towarzyszącą aktywacją układu dopełniacza. Analiza populacji krążących komórek śródbłonka może stanowić użyteczny wskaźnik oceny stopnia zaawansowania nie tylko chorób o podłożu naczyniowym, lecz także zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Wzrost liczby krążących komórek śródbłonka i komórek progenitorowych śródbłonka u pacjentów z AMD odzwierciedla zaburzenia naczyniowe i może determinować rozwój choroby.
Dnia 8 marca 2012 r. na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się kolokwium habilitacyjne dr n. med. Doroty Pojdy-Wilczek. Temat rozprawy habilitacyjnej: „Czynność narządu wzroku u dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu”. Recenzenci: profesorowie Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Mirosława Grałek, Wojciech Lubiński, Wojciech Sobaniec.
Wczesne uszkodzenie mózgu można rozpoznać już przy urodzeniu lub w pierwszych latach życia. Manifestować się może np. ubytkami tkanki nerwowej, powstałymi wskutek patologii krążenia, zmian niedotleniowych lub infekcji. Zaburzenia czynnościowe nie dają uchwytnych zmian w badaniach obrazowych, ale mają różnorodną manifestację kliniczną na skutek nieprawidłowej funkcji różnych obszarów mózgu.
Na podstawie przeprowadzonych badań habilitantka wykazała, że:
 u dzieci z uszkodzeniem mózgu występują różnego stopnia zaburzenia funkcji i narządu wzroku. Główną przyczyną zaburzeń widzenia jest patologia mózgu, a nie oka;
 niska amplituda wzrokowych odpowiedzi wywołanych lub jej brak występują u dzieci, u których jest brak widzenia funkcjonalnego. Prawidłowa lub nieznacznie obniżona amplituda odpowiedzi wzrokowych nie jest jednoznaczna z prawidłowym widzeniem;
 badanie wzrokowych potencjałów wywołanych dostarcza ogólnej informacji o funkcji narządu wzroku. Amplituda odpowiedzi wzrokowej dodatnio koreluje z kategorią ostrości wzroku. Poprawa kształtu i amplitudy VEP koreluje z poprawą ostrości wzroku;
 badanie wzorkowych potencjałów wywołanych jest wiarygodne, powtarzalne, bezpieczne i nieobciążające nawet u ciężko chorych dzieci. Pomaga precyzyjnie monitorować stan czynności narządu wzroku dziecka i ustalić możliwość rehabilitacji. Powinno być wykonywane u wszystkich słabowidzących dzieci.
Obu Paniom składam serdeczne gratulacje i życzę dalszych sukcesów naukowych.

*

Zwiększyło się też grono doktorów nauk medycznych z dziedziny okulistyki.
W 2011 r. w Białymstoku stopień doktora nauk medycznych uzyskały trzy panie okulistki:
Joanna Konopińska z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na podstawie rozprawy „Wpływ fakoemulsyfikacji zaćmy na głębokość komory przedniej i szerokość kąta przesączania w oczach z jaskrą.” Promotor: profesor Zofia Mariak, recenzenci: profesorowie Alina Bakunowicz-Łazarczyk i Edward Wylęgała.
Katarzyna Jadwiga Napora z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na podstawie rozprawy „Wpływ chorób sercowo-naczyniowych na powstawanie i przebieg kliniczny zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”. Promotor: profesor Zofia Mariak, recenzenci: profesorowie Andrzej Stankiewicz i Alina Bakunowicz-Łazarczyk.
 

  Monika Oziębło-Kupczyk z Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Temat rozprawy: „Ocena wybranych parametrów układu oksydacyjnego w erytrocytach i osoczu wcześniaków badanych przesiewowo w kierunku retinopatii wcześniaków”. Promotor: profesor Alina Bakunowicz-Łazarczyk, recenzenci: docent Małgorzata Wolańska i profesor Maria Formińska-Kapuścik.
Nowym doktorom medycyny gratuluję i życzę dalszego rozwoju naukowego.

*

W dniach 11–12 listopada 1911 r. w Miedzeszynie k. Warszawy odbyło się Sympozjum Sekcji Okulistyki Dziecięcej PTO, na którym wybrano nowe władze Sekcji. Przewodniczącą została profesor Alina Bakunowicz-Łazarczyk, zastępcą – profesor Maria Formińska-Kapuścik, sekretarzem – dr Michał Szumiński, skarbnikiem – dr Wojciech Hautz, członkami zarządu – profesor Marek Prost i dr hab. Anna Gotz-Więckowska. Gratuluję wyboru, Pani Przewodniczącej i Nowym Władzom życzę dalszej owocnej pracy dla dobra małych pacjentów okulistycznych.

*

W dniach 3–5 listopada 2011 r. w Poznaniu odbyła się XXI Konferencja Sekcji Strabologicznej PTO, w której miałam przyjemność uczestniczyć. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego była dr hab. Anna Gotz-Więckowska. W konferencji brało udział ok. 350 osób. Oprócz znakomitych wykładowców z Polski w konferencji brali udział goście zagraniczni, a wśród nich profesor Jonathan M. Holmes z Mayo Clinic, Rochestrer USA, jeden z największych światowych autorytetów strabologii, oraz prof. Richard W. Hertle z Akron Children’s Hospital USA, który jest ekspertem z dziedziny diagnostyki i leczenia oczopląsu oraz nieprawidłowej ruchomości gałek ocznych. O tym, jak dużym zainteresowaniem cieszyły się obrady, świadczyły wypełniona po brzegi sala i ożywiona dyskusja po każdej sesji. Z uwagą wysłuchałam wszystkich referatów.
Bardzo ciekawe i bardzo ważne były prace dotyczące niedowidzenia, a szczególnie wykład profesora Jonathana M. Holmesa. Interesujące były wyniki ankiety dotyczące ogólnopolskich tendencji w leczeniu niedowidzenia, które przedstawiła docent Anna Gotz-Więckowska. Myślę, że będą one opublikowane w „Klinice Ocznej”.
Ożywiona dyskusja toczyła się wokół tematu zastosowania toksyny botulinowej w leczeniu zeza u dzieci, podobnie jak w leczenie zeza u dorosłych. Profesor Richard W. Hertle zainteresował słuchaczy referatami dotyczącymi nowego podejścia do klasyfikacji zaburzeń ruchomości gałek ocznych i zeza oraz wielospecjalistycznego leczenia zeza u dorosłych.
Gratuluję Pani Docent i Komitetowi Organizacyjnemu dobrej organizacji konferencji i to zarówno pod względem naukowym, jak i towarzyskim. Wszystkie sesje były bardzo interesujące, a poruszane problemy aktualne. Wystąpienia miały dużą wartość szkoleniową. Czekamy Pani Docent na kolejną konferencję.

*

W dniach 3–4 grudnia 2011 r. w Warszawie w hotelu Marriott odbyła się konferencja Case Reports and Clinical Practice Review zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik. Duża liczba uczestników, ponad 600 osób, świadczy o tym, jak interesujące są te spotkania. Prezentowane prace, a było ich 88, dotyczyły okulistyki dziecięcej, korekcji wad wzroku, diagnostyki i leczenia urazów oka, chorób związanych z wiekiem, postępowania w przypadku różnych powikłaniach i niepowodzeń w okulistyce, ciekawych i niejednokrotnie trudnych diagnostycznie zmian chorobowych gałki ocznej.
Poziom przedstawionych prac był bardzo wysoki. Poruszane tematy będą przydatne w praktyce okulistycznej. Warto opublikować je w „Klinice Ocznej”, aby zapoznało się z nimi szerokie grono okulistów, które nie uczestniczyło w konferencji. Pragnę pogratulować i podziękować Panu Docentowi Jackowi P. Szaflikowi oraz Komitetowi Organizacyjnemu za zorganizowanie kolejnej, stojącej na wysokim poziomie konferencji. Czekamy na następne.
Egzamin specjalistyczny z okulistyki w sesji jesiennej 2011 r.
nie wypadł najlepiej. Do egzaminu testowego przystąpiło 57 osób, nie zdało 19 osób, tj. 33% – bardzo dużo. Od tej sesji osoby, które nie zdały egzaminu testowego, mogły przystąpić do egzaminu ustnego. Wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu ustnego, tj. 45 osób, zdali egzamin. Mam nadzieje, że w sesji wiosennej będzie lepiej i tego życzę wszystkim zdającym.

DK

 

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI