Kronika nr. 11


Dnia 1.10.2011 r. funkcję Kierownika Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie objął dr hab. n. med. Marek Rękas.
Dr hab. Marek Rękas jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył w 1992 r. Od 2002 r. jest związany z Kliniką Okulistyczną WIM w Warszawie. Tu też rozwijał swoje umiejętności chirurgiczne z zakresu przedniego odcinka oka. Jego wczesne zainteresowania naukowe dotyczyły neurookulistyki, zaowocowały pracą doktorską na temat przydatności wybranych testów psychofizycznych w ocenie funkcji nerwu wzrokowego u chorych na stwardnienie rozsiane. Główną jego pasją jest leczenie chirurgiczne jaskry. Wyniki swoich badań przedstawiał na licznych zjazdach krajowych i zagranicznych. Tego tematu dotyczyła też praca habilitacyjna. Dr hab. M. Rękas wykorzystał fragmenty torebki przedniej soczewki jako śródtwardówkowego wszczepu w sklerektomii głębokiej. Według tego pomysłu przeprowadził 174 operacje, które udowodniły, że metoda ta jest bezpieczna i jednocześnie tania.
Dr hab. M. Rękas jest autorem 37 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i 10 w zagranicznych. Jest też współautorem rozdziału w książce. Współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jego hobby to fotografia (miałam okazję podziwiać piękne zdjęcia, które zrobił) i statystyka medyczna.
Kierownikiem Katedry i Kliniki Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie został dr hab. Wojciech Lubiński – absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Po ukończeniu studiów w 1983 r. podjął pracę w II Klinice Okulistyki PAM, a następnie w Katedrze i Klinice Okulistyki, z którą jest związany do dzisiaj. Działalność naukowa dr. hab. dotyczyła głównie wykorzystania badań elektrofizjologicznych w diagnostyce dziedzicznych i nabytych chorób siatkówki i nerwu wzrokowego, modyfikacji operacji zaćmy oraz wprowadzania do praktyki klinicznej soczewek wewnątrzgałkowych wysokiej technologii. Jest współautorem jedynej jak dotąd polskiej książki dotyczącej elektrofizjologii klinicznej układu wzrokowego. Dr hab. W. Lubiński jest kierownikiem Pracowni Elektrodiag­nostyki Siatkówki i Nerwu Wzrokowego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Corocznie organizuje ogólnopolski kurs z elektrofizjologii klinicznej układu wzrokowego oraz kursy indywidualne. Od 3 lat jest reprezentantem PTO w Europejskim Komitecie do spraw Okulistyki w Wydziale Edukacji oraz polskim egzaminatorem na europejskich egzaminach z okulistyki w Paryżu. Oprócz pracy naukowej zajmuje się pracą kliniczną. Zgodnie z najnowszymi światowymi tendencjami wykonuje wszystkie zabiegi operacyjne dotyczące zaćmy, jaskry, odwarstwienia siatkówki i witrektomii.
W wolnych chwilach zajmuje się renowacją starych mebli i maszyn. Ostatnio podziwialiśmy pięknie odrestaurowany przez niego motocykl WSK o pojemności 150 cm3, wyprodukowany w Polsce w 1960 r.
Dnia 1.10.2011 r. funkcję kierownika Kliniki Okulistyki Instytutu „Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie powierzono dr. n. med. Wojciechowi Hautzowi.
Nowym kierownikom klinik składam serdeczne gratulacje, życzę dużo zdrowia, wytrwałości w realizowaniu wytyczonych celów, dużo spokoju i pogody ducha. Kształćcie powierzoną Wam młodzież według najlepszych wzorów, umiłowania prawdy, rzetelnej nauki i uczciwości.
Pani profesor Mirosławie Grałek i Panu profesorowi Andrzejowi Stankiewiczowi życzę sto lat w zdrowiu, niech Wam zawsze towarzyszy szczęście, a Wasza mądrość niech będzie przykładem dla innych.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski w dniu 9.11.2011 r. odznaczył prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Stankiewicza Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Kapituła XII konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2011 uhonorowała profesora Andrzeja Stankiewicza, prezesa Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem – AMD, wyróżnieniem w kategorii Lider Roku w Ochronie Zdrowia – ZDROWIE PUBLICZNE.

*

Nastąpiły też zmiany we władzach 5 sekcji okulistycznych PTO. Dnia 8.09. 2011 r. w Międzyzdrojach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Neurookulistyki i Elektrofizjiologi Klinicznej PTO. Przewodniczącym został dr hab. Wojciech Lubiński, zastępcą – prof. Zofia Mariak, skarbnikiem – prof. Damian Czepita, sekretarzem – dr n. med. Wojciech Gosławski. Pozostali członkowie zarządu to: dr n. med. Dorota Pojda-Wilczek oraz dr n. med. Jadwiga Bednarczyk-Meller.
Dnia 9.09.2011 r. w Międzyzdrojach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących PTO. Nowym przewodniczącym został prof. Damian Czepita, zastępcą – dr hab. Dariusz Kęcik, skarbnikiem – dr hab. Lidia Puchalska-Niedbał, sekretarzem – dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska.
Dnia 10.09.2011 r. w Międzyzdrojach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Ergoftalmologii PTO. Przewodniczącym został dr hab. Dariusz Kęcik, zastępcą – dr hab. Ewa Tokarz-Sawińska, skarbnikiem – dr n. med. Piotr Maciejewicz, sekretarzem – dr n. med. Dorota Kopacz.
Dnia 29.09.2011 r. w Łodzi odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Jaskry PTO, na którym wybrano nowe władze. Przewodniczącą została ponownie prof. Marta Misiuk-Hojło, zastępcą – dr hab. Iwona Grabska-Liberek, skarbnikiem – dr hab. Joanna Wierzbowska, sekretarzem – dr n. med. Anna Turno-Kręcicka, członkami zarządu – dr hab. Marek Rękas i dr hab. Tomasz Żarnowski. Tego dnia odbyło się również w Łodzi zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO. Nowym przewodniczącym został dr hab. n. med. Piotr Jurowski, sekretarzem – dr n. med. Arleta Waszczykowska, skarbnikiem – dr n. med. Kinga Hadław-Durska, członkami zarządu – prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska- Kapuścik i dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek. Moje gratulacje, życzę dalszej owocnej pracy.

*

W dniach 29.09–01.10.2011 r. w Łodzi, w pięknych salach hotelu Andels odbyło się X Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był prof. Wojciech Omulecki. Chciałabym pogratulować panu profesorowi i współpracownikom wspaniałej organizacji zjazdu, zarówno pod względem naukowym, jak i towarzyskim. Myślę, że organizatorzy prześlą szczegółowe sprawozdanie do „Kliniki Ocznej”.
Gratuluję też panu profesorowi Wojciechowi Omuleckiemu pięknego pomysłu ustanowienia medalu „Zasłużony dla rozwoju chirurgii zaćmy w Polsce” i wręczenia go prof. Ariadnie Gierek-Łapińskiej, prof. Józefowi Kałużnemu, prof. Tadeuszowi Kęcikowi oraz prof. Stanisławowi Mrzygłodowi. Z wielkim wzruszeniem słuchałam, jak o życiu nagrodzonych profesorów mówiły ich dzieci: prof. Stanisława Gierek-Ciaciura, dr hab. Bartłomiej Kałużny, dr hab. Dariusz Kęcik. Sylwetkę prof. Stanisława Mrzygłoda przedstawił prof. Roman Goś. Były to piękne chwile. Niejednej osobie zakręciła się łza w oku.

DK

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI