Kronika nr. 10


Dnia 22.03.2011 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się kolokwium habilitacyjne dr n. med. Doroty Tarnawskiej z Okręgowego 8. Szpitala Kolejowego w Katowicach. Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmiał: „Keratoplastyka warstwowa tylna w leczeniu obrzękowych postaci zaburzeń śródbłonka rogówki”. Recenzentami byli profesorowie: Krystyna Raczyńska, Marta Misiuk-Hojło, Danuta Karczewicz i Wojciech Omulecki. Habilitantka wykonała i opisała pierwsze przeprowadzone w Polsce prospektywne badanie kliniczne dużej grupy pacjentów (85 oczu u 84 pacjentów) poddanych tylnej keratoplastyce warstwowej. Pod względem danych liczbowych jest ono porównywalne z nielicznymi jak dotąd badaniami światowymi. Wykazano, że tylny przeszczep warstwowy wykonany techniką DSEK (zabieg zdrapywania błony Descemeta z keratoplastyką endotelialną) jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia chorób rogówki wynikających z dysfunkcji śródbłonka. Bardzo ciekawy i oryginalny był wykład habilitacyjny pt. „Robot przeszczepia rogówkę”.
Dnia 18 maja 2011 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr n. med. Joanny Wierzbowskiej z Kliniki Okulistycznej WIM w Warszawie. Przedstawiła ona rozprawę habilitacyjną zatytułowaną: „Aktywność układu autonomicznego w korelacji z perfuzją obwodową i krążeniem pozagałkowym u chorych z jaskrą normalnego ciśnienia”. Recenzentami byli profesorowie Marta Misiuk-Hojło, Jerzy Szaflik i Roman Goś oraz gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.
Z okazji uzyskania tytułu docenta obu Paniom składam serdeczne gratulacje oraz życzę dalszej owocnej pracy i kolejnych stopni naukowych.

*

Zapewne zaciekawi Państwa, jak przedstawiały się wyniki egzaminu specjalizacyjnego z okulistyki w sesji wiosennej w 2011 r. Do egzaminu testowego przystąpiło 39 osób, nie zdały 4 osoby, co stanowiło 10,2%. Maksymalny wynik uzyskany na egzaminie testowym wynosił 103 punkty, a minimalny 27. Egzamin ustny zdały wszystkie osoby. Moje gratulacje.

*

W dniach 6–7 maja 2011 r. w Paryżu odbył się po raz kolejny egzamin europejski z okulistyki. W tym roku przystąpiło do niego 330 lekarzy z 25 krajów Europy. Egzamin zdało ok. 90% osób. Z Polski złożył go lek. Bartosz Sikorski z Bydgoszczy. Lekarze, którzy uzyskali najwyższe oceny, otrzymali nagrody w wysokości 1000 euro. Egzaminatorem z Polski był prof. Wojciech Lubiński. Pytał z zakresu zaćmy, jaskry i chirurgii refrakcyjnej. W tym roku po raz pierwszy wręczono medal Peter Eustace – otrzymał go prof. J. Soubrane z Francji za szczególne osiągnięcia w rozwoju edukacji w dziedzinie okulistyki europejskiej. Chciałabym przypomnieć, że do tej pory egzamin ten zdali dr Agnieszka Kobierzycka-Bala z Wrocławia, dr Wojciech Gosławski i dr Karolina Podborączyńska-Jodko ze Szczecina. Moje gratulacje.

*

W pierwszym półroczu 2011 r. w Polsce i za granicą odbyło się kilka sympozjów naukowych. Nie mogłam brać udziału we wszystkich, dlatego podzielę się z Państwem swoimi uwagami i refleksjami dotyczącymi tych spotkań, w których uczestniczyłam.

Perły
Łzy oceanu
Perły – łzy kobiet
Ciepłe – jeszcze gorące
Tęsknoty mórz wymarzonych
Perły naszych matek odchodzących…

To słowa pięknej piosenki Andrzeja Sikorowskiego, była ona hymnem Międzynarodowego Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”, który odbył się w Wiśle w dniach 10–12.03.2011 r. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był prof. Edward Wylęgała. W Sympozjum uczestniczyła rekordowa liczba ok. 1600 osób, co świadczy o tym, jak dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka zjazdu. Tematy główne dotyczyły nowości w diagnostyce schorzeń rogówki, diagnostyki i leczenia suchego oka, keratoplastyki u dzieci, keratoplastyki endotelialnej, postępów w diagnostyce i leczeniu stożka rogówki, zwyrodnień i dystrofii rogówki oraz zastosowania lasera femtosekundowego w chirurgii rogówki, pozyskiwania tkanek do przeszczepu oraz zabiegów łączenia witrektomii z przeszczepem rogówki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też sesje satelitarne dotyczące nowych rozwiązań w terapii okulistycznej, profilaktyki okołooperacyjnej, nowych metod steroidoterapii w okulistyce, a także problematyki brzegów powiek i leczenia jaskry według wytycznych EGS. Sale podczas sesji były wypełnione do ostatniego miejsca. Oprócz wykładowców z Polski referaty wygłosili znani profesorowie z Włoch, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii i Niemiec zajmujący się tematyką rogówki.
 

Organizatorzy zadbali nie tylko o wysoki poziom naukowy zjazdu, ale też o ciekawy i atrakcyjny program towarzysko-rozrywkowy. Gratuluję gospodarzowi zjazdu prof. Edwardowi Wylęgale i jego zespołowi. Mimo że na uliczkach Wisły widać było tylko resztki śniegu, część osób – zapalonych narciarzy w wolnych chwilach jeździła na stoku. Grupa szczecińska zwiedziła też Bielsko-Białą, miasto rodzinne naszego kolegi. Obejrzała również w Teatrze Polskim sztukę „Mistrz i Małgorzata Story” według scenariusza i w reżyserii Roberta Talarczyka, na podstawie książki Michała Bułhakowa. Był to spektakl bardzo interesujący, ekspresyjny, nowoczesny w formie, godny polecenia.

*

W dniach 26–28 maja 2011 r. po kilku latach przerwy odbyło się we Wrocławiu VII Sympozjum Sekcji Jaskry PTO. Tradycji stało się zadość. Wzięło w nim udział ok. 1460 osób oraz 220 wystawców reprezentujących 40 firm. Obrady odbywały się w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej – Hali Stulecia. Program naukowy zjazdu był bardzo ciekawy. Wygłoszone wystąpienia dotyczyły nowoczesnej diagnostyki i monitorowania rozwoju jaskry, postępów wiedzy na temat jej patomechanizmu, w tym aspektów genetycznych, nowości dotyczących terapii zachowawczej i chirurgicznej jaskry w przebiegu chorób ogólnych. W sumie wygłoszono 68 referatów, 14 prac przedstawiono na plakatach. Niezwykle ciekawy referat, zatytułowany: „Czy terapia genowa będzie przełomem w leczeniu jaskry” wygłosiła prof. Marta Misiuk-Hojło. Pani profesor omówiła genetyczne podstawy jaskry. Przedstawiła główne założenia skutecznej terapii genowej i najnowszą wiedzę dotyczącą możliwości jej zastosowania w leczeniu jaskry.
Prace były przedstawiane w dwóch salach, niejednokrotnie więc uczestnicy zastanawiali się, którą sesję wybrać. Atmosfera podczas zjazdu była wspaniała, w przerwach można było wypić dobrą kawę i zjeść pyszne ciasto od Sowy.
W czasie ceremonii otwarcia sympozjum został wręczony medal Sekcji Jaskry PTO – Optime de Glaucomatologia Merenti. Otrzymał go prof. John Thygesen, wykładowca i dyrektor Glaucoma Services Hospital Glostrup uniwersytetu w Kopenhadze. Pan profesor jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego i jego reprezentantem w Światowym Stowarzyszeniu Jaskry oraz członkiem Komitetu Doradczego Międzynarodowego Sympozjum Farmakologii i Terapii Okulistycznej. Był wielokrotnie w Polsce, w tym jako wykładowca na trzech sympozjach jaskry we Wrocławiu. Jest autorem 150 prac z dziedziny jaskry. Jak powiedziała prof. Maria Hanna Niżankowska – Kanclerz Kapituły Medalu: „Medal jest wyrazem uznania dla jego osiągnięć, zarówno w dziedzinie badań nad jaskrą, jak i w propagowaniu tej wiedzy na całym świecie, a także w Polsce”. W zjeździe oprócz wykładowców polskich uczestniczyli wykładowcy z Grecji, Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Węgier.
Uroczystość otwarcia sympozjum uświetnił koncert gitarowy Krzysztofa Pełecha, a koktajl powitalny zakończył się wspaniałym pokazem fontanny multimedialnej Pergola, który na długo pozostanie w mojej pamięci. W piątek wieczorem podczas kolacji koleżeńskiej młodzież bawiła się w rytmie salsy i wysłuchała koncertu Jose Torresa. Natomiast grono profesorów podziwiało sale pałacu Aleksandrów, gdzie odbyła się uroczysta kolacja. Organizacja zjazdu była perfekcyjna, za co pragnę podziękować i złożyć gratulacje gospodyni, pani prof. Marcie Misiuk-Hojło i kolegom z komitetu organizacyjnego. Podziękowania należą się też pani Elżbiecie Bielińskiej, dyrektor biura organizacyjnego. Z niecierpliwością czekamy na kolejne sympozjum jaskry.

*

W dniach 4–7 czerwca 2011 r. w Genewie odbył się Kongres SOE/AAO (European Society of Ophthalmology i American Academy of Ophthalmology), w którym brali udział delegaci ze stu krajów, wśród nich dość duża grupa z Polski. Miejscem obrad był nowoczesny Pałac Kongresowy Palexpo. Tematy prezentowanych prac dotyczyły prawie wszystkich głównych dziedzin okulistyki. Ogółem przedstawiono 825 prac, z czego 685 na elektronicznych posterach. Koledzy z Polski zaprezentowali 43 prace. Ponieważ obrady odbywały się w 12 salach, każdy z uczestników wybierał tematy sesji zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Podczas przerw „kawowych” dzieliliśmy się uwagami. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. Jonathana Trobego ze Stanów Zjednoczonych dotyczący leczenia zapaleń nerwu wzrokowego. W sali słuchacze siedzieli nawet na podłodze. Czy leczyć pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego w przebiegu SM, czy go nie leczyć? – na to pytanie nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wieczorami podziwialiśmy zabytki Genewy: katedrę Saint Pierre, której fasada pochodzi z XVIII w., Audytorium Kalwina – niewielką kapliczkę z XV w., wzniesioną w stylu surowego gotyku, zegar kwiatowy w parku Jardin Anglais, który wykonano z 6,5 tysiąca tys. kwiatów. Płynąc statkiem po Jeziorze Genewskim, zachwycaliśmy się jedną z najwyższych fontann na świecie – Jet d’Eau, której woda tryska na 140 m w górę.

Danuta Karczewicz
oko@ams.edu.pl

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI