Kronika nr. 06


Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku otrzymałam informację od profesora R. Gosia na temat sukcesu naukowego w kierowanej przez niego Klinice Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Otóż 25 września 2007 r. nadany został tytuł doktora habilitowanego adiunktowi kliniki, dr. n. med. Piotrowi Jurkowskiemu, na podstawie rozprawy pt. „Ocena czynników stabilizujących wewnątrzgałkowe bariery fizjologiczne w czasie pracy fakoemulsyfikatora w badaniach doświadczalnych na królikach”. Gratuluję nowo mianowanemu docentowi. Ponadto pojawili się w tej klinice nowo obronieni doktorzy nauk medycznych – Michał Nowak oraz Jarosław Kuśmierczyk. Także serdecznie gratuluję.

*

W Białymstoku również „bronią się” doktoraty. W 2007 r. w Klinice Okulistyki UMB tytuły doktorskie uzyskały 4 osoby: Nebi Sherkawey, Małgorzata Wojnar, Paweł Kraśnicki oraz Anna Bryl-Przybylska, a w Klinice Okulistyki Dziecięcej – Nella Żywalewska. Natomiast wiosną 2008 r. tytuł doktora habilitowanego uzyskała dr n. med. Małgorzata Mrugacz z Dziecięcej Kliniki Okulistycznej. Gratulacje.

*

Jeśli mamy pozostać przy sukcesach naukowych, to gratulacje o znaczniejszm ciężarze gatunkowym należą się nowo mianowanym profesorom: prof. dr. hab. Wojciechowi Omuleckiemu z kliniki łódzkiej (który tytuł ten otrzymał w październiku 2007 r.) oraz prof. dr. hab. Damianowi Czepicie ze Szczecina (styczeń 2008 r.). Obu „świeżo” mianowanym profesorom życzę dalszej, równie owocnej pracy naukowej oraz szczęścia w życiu osobistym, bo bez tego przecież trudno osiągnąć sukces.

*

Ale to nie wszystko. Można by wręcz zażartować, że prof. Omulecki dał dobry początek, po którym nastąpił dalszy „wysyp” kolejnych profesorów – okulistów. Otóż w 2008 r. tytuły profesorskie uzyskali również (choć nadal oczekują na wręczenie nominacji przez Prezydenta RP): dr hab. Maria Formińska-Kapuścik – od 1 kwietnia 2006 r. kierownik Kliniki Okulistyki Dziecięcej ŚUM w Katowicach – oraz dr hab. Edward Wylęgała – ordynator Oddziału Okulistycznego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Zarówno w imieniu własnym, jak i Czytelników Kliniki Ocznej, serdecznie Im gratuluję i składam najlepsze życzenia na przyszłość.

*

Nadeszło też, jak zwykle, sprawozdanie z działalności naukowej Kliniki Okulistyki ŚUM w Katowicach, obejmujące II półrocze roku 2007. W dniach 9-12.06.2007 r. odbył się w Wiedniu Joint Congress of SOE/AAO, w którym uczestniczyła liczna, 15-osobowa, grupa z kliniki katowickiej. Przedstawiono 12 prac, których tematyka obejmowała: implantację soczewek wieloogniskowych, asferycznych soczewek Quatrix oraz zabiegów PRK z wykorzystaniem mitomycyny C. Znalazły się też doniesienia z zakresu mikroskopii konfokalnej, na temat diagnostyki i leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz dotyczące porównania pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego z wykorzystaniem tonometru Goldmanna i tonometru Pascala.
W dniach 18-21.07.2007 r. w Singapurze odbył się World Glaucoma Congress, z udziałem 4 osób z ośrodka katowickiego. Zaprezentowano 2 komunikaty: o wykorzystaniu perymetrii wysokiej częstotliwości w diagnostyce jaskry u pacjentów ze zmętnieniem soczewki oraz o porównaniu między niepenetrującą głęboką sklerektomią z zastosowaniem implantów z kwasu hialuronowego a trabekulektomią.
W dniach 8-12.09.2007 r. w Sztokholmie odbył XXV Congress of the ESCRS. Udział w nim wzięły 4 osoby z ośrodka katowickiego, a zaprezentowanych zostało 8 prac: o laserowej korekcji krótkowzroczności i astygmatyzmu krótkowzrocznego u dzieci z różnowzrocznością, o laserowej korekcji astygmatyzmu mieszanego metodą PRK z wykorzystaniem analizy czoła fali, o porównaniu dwóch technik Epi-LASIK w krótkowzroczności i astygmatyzmie krótkowzrocznym, o wpływie przepływów siatkówkowych na powstawanie jaskry, o efektywności wszczepionych soczewek multifokalnych oraz leczeniu suchego oka z zastosowaniem implantacji zatyczek śródkanalikowych.
W dniach 14-19.09.2007 r. w Wenecji odbył się VII Congress of EVRS z udziałem 4 osób z ośrodka katowickiego, a w dniach 20-23.09.2007 r. w 105. DOG-Kongress w Berlinie uczestniczyły też 4 osoby z Katowic, które przedstawiły 6 prac dotyczących m.in. zapobiegania powikłaniom po operacjach zaćmy, implantacji wieloogniskowych i asferycznych soczewek, wykorzystania OCT w diagnostyce przedniego odcinka oka oraz zastosowania PTK w leczeniu nawrotowych erozji rogówki.
7-8.12.2007 r. dr A. Pasternak i lek. R. Dyszak wzięli udział w Światowym Kongresie Corneal Cross Linking, który odbył się w Zurichu w Szwajcarii. Kongres był poświęcony zabiegom Corneal Cross Linking w nowoczesnej terapii stożków rogówki.

*

Podczas zebrania Zarządu PTO w Warszawie, w dniu 22.02.2008 r., odbyło się m.in. głosowanie (tajne!) dotyczące wyboru Redaktora Naczelnego Kliniki Ocznej.
 

 

W wyniku tego głosowania jednogłośnie został wybrany ponownie prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz. Czas jego kilkuletniej dotychczasowej działalności redaktorskiej został podsumowany niezwykle pozytywnie, z podkreśleniem ładu i porządku w edycji czasopisma oraz ze wskazaniem na rosnący poziom merytoryczny ukazujących się prac. Cieszymy się bardzo i gratulujemy sukcesu oraz niesłabnącej popularności.

*

Informuję Państwa także o kolejnej, wydanej zagranicą przez Jaypee w 2008 roku, książce okulistycznej z udziałem polskich autorów – Video Atlas of Ophthalmic Surgery. Edytorem naczelnym wydania jest Ashok Garg. Edytorów poszczególnych rozdziałów jest łącznie aż 23, a jednym z nich – i autorem jednego z rozdziałów – jest prof. dr hab. Marek Prost. Na wydanie złożyło się 12 płyt DVD z 415 filmami prezentującymi operacje okulistyczne. Autorami tych filmów jest 180 okulistów z całego świata. Od polskich autorów pochodzi 9 filmów: 8 filmów z zakresu chirurgii zaćmy i jaskry u dzieci jest autorstwa prof. M. Prosta, natomiast film dotyczący chirurgii zezów u dzieci – wspólnego autorstwa prof. M. Prosta i dr Ewy Oleszczyńskiej-Prost. Każda tego typu informacja cieszy i napawa dumą. Gratuluję autorom.

*

W dniach 9-10 maja 2008 r. odbyło się V Łódzkie Forum Okulistyczne zorganizowane jak zwykle, zgodnie z tradycją, przez prof. Romana Gosia. Konwencja tego spotkania, odbiegająca nieco od klasycznych przebiegów konferencji czy sympozjonów, bo obejmująca wiele różnych tematów oprawionych w bardzo szkoleniową formę, przyciąga dużą liczbę zainteresowanych. W Forum udział wzięło ponad 650 osób. Poza ciekawą treścią merytoryczną wykładów za dodatkowy element „wabiący” należy uznać zorganizowanie wieczoru integracyjnego w klubie „Elektrownia RP 1912”, mieszczącym się w dawnych budynkach słynnego kompleksu włókienniczego I. Poznańskiego, z niepowtarzalnym klimatem i świetną muzyką.

*

W dniach 6-7 czerwca 2008 r. w Katanii na Sycylii 25 osób z Polski, wraz z okulistami z kilku innych krajów Europy Środkowej, mogło wziąć udział w pokazie chirurgii „na żywo” zorganizowanym – jak co roku – przez firmę Alcon. Łącznie 14 operacji fakoemulsyfikacji zaćmy przeprowadziło 7 chirurgów: z Bułgarii, Grecji, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Turcji oraz Włoch. Największym zainteresowaniem cieszyły się operacje z zastosowaniem soczewek torycznych. Pokazowi chirurgii towarzyszyło kilka wykładów na temat najnowszych technik operacyjnych oraz stosowania soczewek korygujących astygmatyzm i presbiopię. Było wiele ciekawych pytań i dyskusji. Nie trzeba dodawać, że obrady odbywały się niemalże u stóp Etny, dymiącej jeszcze po mikroerupcji, która miała miejsce w maju tego roku. To rozgrzewało atmosferę, pobudzało wyobraźnię, dodawało też pikanterii i szczególnego smaczku zarówno samym obradom, jak i imprezom towarzyszącym: kolacji „pod gołym niebem” w Villa La Limonaia z widokiem na purpurowy żar na szczycie Etny oraz wycieczce krajoznawczej po pięknej słonecznej Sycylii.

*

W dniach 12-14 czerwca 2008 r. do Wrocławia zjechało ponad 1000 okulistów z Polski oraz z wielu innych krajów na zorganizowane po raz pierwszy międzynarodowe Sympozjum pod nowo brzmiącym hasłem „Okulistyka – nowe terapie”. Inicjatorką i autorką tej nowej formuły spotkań wrocławskich, które do tej pory znamionowały problemy wyłącznie jaskrowe, stała się nowa kierownik Kliniki Okulistyki AM we Wrocławiu, prof. nzw. dr hab. Marta Misiuk--
-Hojło, znana wszystkim jako redaktor Przeglądu Okulistycznego. W programie zjazdu znalazły się najnowsze informacje na temat współczesnych nowoczesnych możliwości leczenia zarówno zachowawczego, jak i chirurgicznego różnych schorzeń okulistycznych, z dużym naciskiem na problematykę jaskry. Wiele referatów miało charakter poglądowy, po trosze szkoleniowy, były wygłaszane przez doświadczonych okulistów, najczęściej profesorów z zagranicy oraz z kraju. Obrady toczyły się w Teatrze Polskim we Wrocławiu, a bogata frekwencja na poszczególnych sesjach świadczyła o zainteresowaniu uczestników spotkaniem o nowym charakterze. Uroczyste otwarcie sympozjum miało miejsce w przepięknej Operze Wrocławskiej – szczególnych wrażeń dostarczył spektakl baletowy „Jezioro Łabędzie” Czajkowskiego, który był główną atrakcją tego wieczoru, nie licząc bankietu powitalnego w kuluarach Opery.
Spośród innych atrakcji przewidzianych przez pomysłowych organizatorów należy wymienić pokaz Mariusza Pudzianowskiego (4-krotnego mistrza świata Strong Man!), miał miejsce przed Teatrem Polskim po obradach w dniu 13.06., a przede wszystkim – fantastyczne przedstawienie z repertuaru Letniego Festiwalu Operowego „Otello” Giuseppe Verdiego, które odbyło się nocą 13.06. na Wyspie Piaskowej na świeżym (i to bardzo, wręcz mroźnym!) powietrzu. Jakby tego było za mało – dla wytrwałych zorganizowano dyskotekę z kolacją w klubie Studio P-1. Chociaż profesor Marta Misiuk-Hojło debiutowała jako organizatorka międzynarodowego sympozjum, to skutecznie – jak przypuszczam – zachęciła okulistów do kultywowania tradycji spotkań w pięknym Wrocławiu.

Z. M

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI