KWARTALNIK "KLINIKA OCZNA"

OPIS PROCEDURY RECENZJI

Podstawą schematu procedury recenzowania są zalecenia MNiSW opisane w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" (Warszawa 2011). Autorzy przekazując artykuł do redakcji, tym samym wyrażają zgodę na wszczęcie procesu recenzji. Artykuły napływające do redakcji najpierw są oceniane przez zespół redakcyjny. Jeśli są opracowane zgodnie z regulaminem, redakcja wysyła je do niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której są afiliowani autorzy, i spoza zespołu redakcyjnego czasopisma. W niektórych przypadkach, kiedy grono ekspertów z niektórych dziedzin jest wąskie, dopuszcza się powierzenie wykonania recenzji specjalistom z zespołu redakcyjnego. Po pozytywnej opinii recenzentów prace zostają zaakceptowane do druku.
Redakcja kwartalnika medycznego KLINIKA OCZNA uprzejmie dziękuje recenzentom
oceniającym artykuły w 2014 roku za twórczą współpracę, która przyczynia się do
podnoszenia wartości naukowej naszego czasopisma.

 • dr n. med. Anna Maria Ambroziak
 • prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
 • prof. dr hab. Janusz Błasiak
 • prof. dr hab. n. med. Damian Czepita
 • prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik
 • prof. dr hab. n. med. Roman Goś
 • dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 • dr n. med. Justyna Izdebska
 • dr hab. n. med. Piotr Jurowski
 • dr hab. n. med. Jakub Kałużny
 • dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny
 • prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz
 • dr n. med. Mariusz Kęcik
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
 • dr hab. n. med. Maria Kmera-Muszyńska
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński
 • dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska
 • dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
 • dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak
 • dr hab. n. med. Zofia Michalewska
 • dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka
 • prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
 • dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki
 • dr hab. n. med. Monika Ołdak
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki
 • dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek
 • prof. dr hab. n. med. Marek Prost
 • dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska
 • prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
 • dr n. med. Jacek Robaszkiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
 • dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
 • dr hab. n. med. Marcin Stopa
 • dr n. med. Magdalena Ulińska
 • dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska
 • dr hab. n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska
 • dr n. med. Anna Zaleska-ŻmijewskaRedakcja kwartalnika medycznego KLINIKA OCZNA uprzejmie dziękuje recenzentom
oceniającym artykuły w 2013 roku za twórczą współpracę, która przyczynia się do
podnoszenia wartości naukowej naszego czasopisma.

 • prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
 • dr n. med. Sławomir Cisiecki
 • dr hab. n. med. Mariola Dorecka
 • prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik
 • dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 • prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek
 • dr hab. n. med. Piotr Jurowski
 • dr hab. n. med. Jakub Kałużny
 • dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny
 • prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz
 • dr n. med. Mariusz Kęcik
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
 • dr hab. n. med. Maria Kmera-Muszyńska
 • dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki
 • dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński
 • dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
 • dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak
 • dr hab. n. med. Zofia Michalewska
 • prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
 • dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki
 • dr hab. n. med. Monika Ołdak
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki
 • dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek
 • prof. dr hab. n. med. Marek Prost
 • dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska
 • prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
 • prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
 • dr n. med. Radosław Różycki
 • dr hab. n. med. Piotr Skopiński
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
 • dr n. med. Piotr Tesla
 • dr n. med. Magdalena Ulińska
 • dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska
 • dr hab. n. med. Michał Wilczyński
 • dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI