Szanowni Autorzy, przed przystąpieniem do procedury wgrywania manuskryptu, prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem zgłaszania prac do Kliniki Ocznej oraz przygotowanie manuskryptu i pozostałych plików oraz Oświadczenia zgodnie z wytycznymi.
Prace przygotowane niezgodnie z Regulaminem będą odsyłane Autorom do poprawy. To wydłuży proces recenzji i publikacji manuskryptu.

Panel redakcyjny
Wersja polskojęzyczna: www.editorialsystem.com/ko/
wersja angielskojęzyczna: www.editorialsystem.com/koen/

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI