Prenumerata


Składka członkowska PTO na rok 2017 (w tym rocznik KLINIKA OCZNA 2017)
Kupon prenumeraty "KLINIKI OCZNEJ" 2017 (dla instytucji oraz osób prywatnych, niebędących członkami PTO)

Składka członkowska PTO na rok 2016 (w tym rocznik KLINIKA OCZNA 2016)
Kupon prenumeraty "KLINIKI OCZNEJ" 2016 (dla instytucji oraz osób prywatnych, niebędących członkami PTO)

Składka członkowska PTO na rok 2015 (w tym rocznik KLINIKA OCZNA 2015)
Kupon prenumeraty "KLINIKI OCZNEJ" 2015 (dla instytucji oraz osób prywatnych, niebędących członkami PTO)

Składka członkowska PTO na rok 2014 (w tym rocznik KLINIKA OCZNA 2014)
Kupon prenumeraty "KLINIKI OCZNEJ" 2014 (dla instytucji oraz osób prywatnych, niebędących członkami PTO)

Składka członkowska PTO na rok 2013 (w tym rocznik KLINIKA OCZNA 2013)
Kupon prenumeraty "KLINIKI OCZNEJ" 2013 (dla instytucji oraz osób prywatnych, niebędących członkami PTO)

Składka członkowska PTO na rok 2012 (w tym rocznik KLINIKA OCZNA 2012)
Kupon prenumeraty "KLINIKI OCZNEJ" 2012 (dla instytucji oraz osób prywatnych, niebędących członkami PTO)

Składka członkowska PTO na rok 2011 (w tym rocznik KLINIKA OCZNA 2011)
Kupon prenumeraty "KLINIKI OCZNEJ" 2011 (dla instytucji oraz osób prywatnych, niebędących członkami PTO)

Składka członkowska PTO na rok 2010 (w tym rocznik KLINIKA OCZNA 2010)
Kupon prenumeraty "KLINIKI OCZNEJ" 2010 (dla instytucji oraz osób prywatnych, niebędących członkami PTO)

Kupon prenumeraty "KLINIKI OCZNEJ" 2009 (dla instytucji oraz osób prywatnych, niebędących członkami PTO)

Kupon prenumeraty "KLINIKI OCZNEJ" 2008 (dla instytucji oraz osób prywatnych, niebędących członkami PTO)

Kupon prenumeraty "KLINIKI OCZNEJ" 2007 (dla instytucji oraz osób prywatnych, niebędących członkami PTO)

Konto "Oftal" Sp. z o.o.
BPH PBK S.A. Oddział w Warszawie, Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563

Prenumerata - Jacek Lipowski
dyżury w środy - godz. 13.00 -17.00
piątki - godz. 9.00 - 15.00
tel./fax (22) 771-92-55;
e-mail: solkjl@wp.pl

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI